Human client Web Browsers in graph and table

Number of different Web Browser families found matching search criteria: 8
Number of different Web Browser versions found matching search criteria: 28
Log period analyzed: 30 days
Total logged visits of Humans for the period: 148

Top 10 Web Browsers of human clients, viewed in pie charts


Top 10 Web Browser Families

Top 10 Web Browser Versions

Sorted on: Frequency
Rank Browser Family Tree Freq
  1 Chrome (Info) 59
1:1 73.0 41
1:2 72.0 12
1:3 46.0 4
1:4 71.0 1
1:5 70.0 1
  2 Safari (Info) 55
2:1 iPhone 12.1 10
2:2 iPhone 12.0 10
2:3 12.0 8
2:4 iPhone 6 6
2:5 iPad 12.0 5
2:6 iPhone 11.0 4
2:7 12.1 3
2:8 iPad 10.0 2
2:9 iPhone 600 1
2:10 iPhone 10.0 1
2:11 iPad 9.0 1
2:12 iPad 6 1
2:13 iPad 12.1 1
2:14 11.1 1
2:15 10.1 1
  3 Edge (Info) 12
3:1 17.1 12
  4 Firefox (Info) 9
4:1 66.0 9
  5 SamsungBrowser (Info) 5
5:1 9.2 4
5:2 6.4 1
  6 IE (Info) 4
6:1 11.0 3
6:2 10.0 1
  7 Opera (Info) 3
7:1 51.2 3
  8 WebKit (Info) 1
8:1 605 1
Sorted on: Frequency
Rank Browser Family Freq
1 Chrome (Info) 59
2 Safari (Info) 55
3 Edge (Info) 12
4 Firefox (Info) 9
5 SamsungBrowser (Info) 5
6 IE (Info) 4
7 Opera (Info) 3
8 WebKit (Info) 1
Sorted on: Frequency
Rank Browser Version Freq
1 Chrome 73.0 (Info) 41
2 Edge 17.1 (Info) 12
3 Chrome 72.0 (Info) 12
4 Safari iPhone 12.0 (Info) 10
5 Safari iPhone 12.1 (Info) 10
6 Firefox 66.0 (Info) 9
7 Safari 12.0 (Info) 8
8 Safari iPhone 6 (Info) 6
9 Safari iPad 12.0 (Info) 5
10 Safari iPhone 11.0 (Info) 4
11 SamsungBrowser 9.2 (Info) 4
12 Chrome 46.0 (Info) 4
13 IE 11.0 (Info) 3
14 Opera 51.2 (Info) 3
15 Safari 12.1 (Info) 3
16 Safari iPad 10.0 (Info) 2
17 Chrome 70.0 (Info) 1
18 WebKit 605 (Info) 1
19 IE 10.0 (Info) 1
20 Chrome 71.0 (Info) 1
21 Safari iPhone 600 (Info) 1
22 Safari iPhone 10.0 (Info) 1
23 SamsungBrowser 6.4 (Info) 1
24 Safari iPad 6 (Info) 1
25 Safari 10.1 (Info) 1
26 Safari 11.1 (Info) 1
27 Safari iPad 12.1 (Info) 1
28 Safari iPad 9.0 (Info) 1
 

PhpTrackIT Core Plugin - Graph - Client Browser, Version 1.0, 2009
Copyright © 2009 Bosse at AutonomTech.se.

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 172 av personer² & 3387 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 10 av personer² & 276 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 6 personer², 29 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.7/person², 9.5/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 113 personer², 259 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.5/person², 13.1/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 6 av personer² & 113 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.8 personer² & 8.6 robotar²
- Robotar utgör 95.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 45.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 6.0 (ms), inclusive Includetime: 2.5 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 

Contact about the viewed logged statistic tracks, see at site: https://www.bolisp.se

PhpTrackIT, version: 0.9.3.8beta  
Copyright © 2005-2019 Bosse at www.autonomtech.se
 
 
 
PhpTrackIT Logo
Plugin:
Client Browser used
Home
 Webpage, Server time: 124 ms, of that Plugin: 54 ms ||