Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Fotoberättelser om:
utflykter, platser & miljöer

Gallerier med fotoberättelser om utflykter, platser, miljöer och korta resor.

En del av bildserierna blir som små reseskildringar, ihop med sina korta bildtexter.
(OBS! Copyright / Upphovsrätt gäller för fotogallerierna!)

BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.8.3.7beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 91 av personer² & 2487 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 73 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 34 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 2.1/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 71 personer², 406 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 6.1/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 3 av personer² & 83 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 2.4 personer² & 13.5 robotar²
- Robotar utgör 96.5% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 8.5 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 8.2 (ms), inclusive Includetime: 1.3 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Bosse´s Living-Space, version: 4.7
Webbsidan uppdaterad:
Copyright © 2003-2017 Bosse at www.bolisp.se
Valid HTML5 ||
Webpage: server time: 36.2 ms, (incl. log: 18.9 ms) || Regn gör världen vacker!