Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Relationer & Känslor

Lite olika tankar och texter jag funnit om relationer, känslor, par, förälder, singel, barn och snarlikt som jag tycker kan vara tänkvärda, intressanta eller kanske lite roliga... Kommenterat av mig... En del ur mäns synvinkel då det ofta inte skrivs så, då jag själv är man...
Se även mina LivsLänkar, Hur hantera sitt liv samt Livet & Personlig utv.!
De senast införda finner du överst här, i kronologisk ordning neråt... och numera "datummärkta"...

(Mer kommer ...)  

Efter skilsmässa från långt förhållande:

"Det tar tid att hämta sig från en sådan sorg och en sådan omstart och förändring i livet, berättade Kalle Moraeus och fortsatte sedan:
Det var obegripligt. Du skiljer dig från alla rutiner man har i en familj. Att man gör samma sak vid varje tidpunkt varje år, helt plötsligt gör man inte det längre."
Kalle Moraeus

"Ibland är det
minnena du saknar,
inte personen." Okänd


2023-12-11

Intressant formulerat av Kalle Moraeus!
Är ju faktiskt det man kan sakna när man efter 20 år ihop blir frånskild med gemensamma minderåriga barn, att man även blir skild från alla dessa rutiner man haft ihop, att man gjort vissa saker vid samma tid varje år, inte minst nu vid juletid.
Samt det samspelet, enheten / helheten och syntesen som går helt förlorat då som inte minst drabbar barnen, som en vän skrev!
Och som citatet från Okänd säger, att det är de minnena man saknar, inte personen men upplevelserna man haft ihop! Även många år efter skilsmässan när man valt att inte gå in i någon ny relation och etablera nya sådana familjerutiner ihop med ny livskamrat!
Kanske just därför många så snabbt inleder en ny relation efter en skilsmässa, för att få tillbaka den typen av rutiner, samspel, enhet och syntes i livet?
Men när man valt att fortsätta livet själv utan ny relation får man nog bara acceptera att känna en viss saknad efter sådana rutiner, samspel och syntes, tänker jag!

Bosse

Kring relationer m.m., främst för män / killar

I vårt samhälle är det en stor brist på information och kunskap som män & killar behöver för att kunna välja bra relationer med kvinnor & tjejer och undvika de farliga destruktiva. Men mycket är allmängiltigt av detta.
Jo är lite tråkig negativ men nyttig info, men har dock mest positiv uppbygglig info och kunskap här på webbsidan.
Här lite länkar jag råkade på:

2021-02-14

Hela vårt samhälle drivs av det helt dominerande begreppet "Mäns väld mot Kvinnor", med samtidig frånvaro av att problematisera och belysa kvinnligt relationsvåld, både psykist och fysiskt! Även på högsta ort i landet, inom den svenska Jäm­ställd­hets­myndig­heten, är det så att man enbart fokuserar på begreppet "Mäns väld mot Kvinnor", även när det gäller kvinnors våld mot män(!) m.m. Känns problematiskt:
Ur Jämställdhet­smyndig­hetens handbok "Inget att vänta på" (2020-01-19), sid 53:
"Inom jämställdhetspolitiken används begreppet mäns våld mot kvinnor. Detta begrepp avser inte enbart den en­skilda mannens våld mot den enskilda kvinnan i en par­relation, utan är tänkt att fungera som ett "paraplybegrepp" som utöver våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar våld utanför nära relation, såsom sexuella trakasserier, prostitution och människohandel för sexuella ändamål, liksom kommersialisering och exploa­tering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi. Genom att inkludera begreppet våld i nära relationer i det överordnade begreppet mäns våld mot kvinnor innefattas även våld i samkönade relationer, eller för den delen kvinnors våld mot män i nära relationer."
Jäm­ställd­hets­myndig­heten har inte heller med något om könsstympning (omskärelse) av små pojkar och män, vilket påverkar vuxna mäns sexualitet väldigt negativt, samt leder till dödsfall varje år och svåra medicinska komplikationer!
"Feminism is the idea that we can make both sexes equal by focusing solely on the issues of one of them."

Bosse

Akillesjouren

Påverka välmåendet - relationen med sig själv

Man måste värna sig både fysiskt, psykiskt, mentalt, andligt, socialt, känslomässigt och kroppsligt är min övertygelse, för att värna välmåendet så långt det går.
Sedan kan man inte alltid i alla livsfaser i livet rå på alla de aspekterna fullt ut själv, men ändå försöka ha en medvetenhet kring dem och göra de bästa rimligt i stunden! / Bosse


2021-02-14

Livet består av en mängd delar som bildar en helhet, och för att helheten ska fungera bra behöver man försöka ta hand om alla livets olika delar rimligt bra, tänker jag.

Bosse

Unga Relationer (ungarelationer.se)

"Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Vår chatt är öppen varje kväll kl 20-22. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara."

Har en kunskapsbank kring relationer som ger en bra bredd på insikter om vad som är OK och inte inom en relation samt vad som kännetecknar oschyssta relationer.
Handlar både om fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld.
Kunskap om relationer är ju universellt oavsett ålder, så många kan ha nytta av att läsa där tänker jag.
Är ett bra initiativ för att hjälpa unga, tycker jag.


2019-02-09

Läst lite och webbplatsen verkar könsneutralt / relationsneutralt skriven, vilket känns bra. Och kunskapen där känns genomarbetad, vettig och bra nyanserad. Är viktig kunskap!
Läs även om Personlighets­syndrom nedan.

Bosse

"Differentiering av självet" (differentiation of self)

Är en intressant psykologisk term då man vill få kärleks­relationer att bli långvariga och välfungerande.

"Differentiering leder både till självständighet för de enskilda individerna och till integration mellan dem på det sättet att de samverkar på ett konstruktivt sätt och utan att vilja dominera eller foga sig för att vara till lags." källa

"Differentiering kan definieras som vår förmåga att förbli oss själva i nära känslomässigt samspel med viktiga närstående." [...]
"Mänskliga kärleksrelationer präglas, enligt Schnarchs perspektiv, av en särskild ekologi som gör dem till ´peoplegrowing machines´, ett slags tryckkammare för personlig utveckling eller differentiering." [...]
"Det krävs ett väl differentierat själv, med förmåga att bevara sin känslomässiga jämvikt i intim närhet till en annan, för att hålla den sexuella passionen vid liv också efter att förälskelsefasens dopaminduschar upphört. När den ömsesidiga bekräftelsen, som alltid är tidsbegränsad, upphör tvingas parterna ta steget mot ökad differentiering om de vill ta sig ur tillståndet av känslomässig fastlåsning."
källa

"Konceptet om differentiering av självet är kärnan i Bowens teori och utgår ifrån principer för att uppskatta graden av fusion mellan intellekt och känslor.
Differentiering handlar om individen. Om hur människor skiljer sig från varandra ifråga om känslighet till varandra och deras varierande möjlighet att bevara någon grad av självbestämmande vid trycket av att inte avvika från mängden."
källa
Har mycket att läsa om detta där, med inriktning mot ledarroller.

Det sista citatet tar även upp betydelsen för individen med differentiering socialt ute i övriga samhället. En spännande aspekt! Baseras på: Bowen family systems theory.


2018-11-29

Jag brukar säga att i en parrelation måste båda vara tillräckligt självständiga och självgående, samtidigt som de engerar sig i det gemensamma och varandra, för att relationen ska kunna bli bra. Men det är ingen tydligt beskrivning.

Begreppet "Differentiering av självet" beskriver det jag menar betydligt bättre, tycker jag.
Så som psykologen David Schnarch tar upp differentieringens betydelse för kärleksrelationen blir det väldigt intressant samt visar än tydligare det jag menar.
Jag känner att det stämmer väl med mina livserfarenheter och tydliggör det jag känner kring detta på ett mer praktiskt beskrivande sätt.

Var väldigt givande att springa på detta och få dessa aspekter och samspel inom kärleksrelationer förklarade, beskrivna och tydliggjorda så via termen differetiering av självet.

Bosse

Några personlighets­syndrom hos kvinnor, män bör känna till risken inför kärleks­relation med

OBS! Jag tar här upp detta ur strikt parrelationssynpunkt. Har själv haft person i bekantsskapskretsen med borderline som var väldigt trevlig att umgås med så, samt som jag vet hur den personen privat kämpade med det. Är en svår balansgång att upplysa, utan att för den skull svartmåla någon grupp. Men känner jag måste kunna få informera kring denna aspekten såhär.


Antisocial / dyssocial personlighetsstörning / riskbeteenden:
- Borderline (EIPS), Psykologiguiden
- Narcissism, Psykologiguiden
- Psykopati (sociopati) Psykologiguiden
- High-conflict person (HCP), Who Are High Conflict People?
- Information till dig som är utsatt - viktiga varningstecken!, Akillesjouren (Sveriges enda riktiga mansjour!)

Ofta kan de vara charmerande och väldigt trevliga i början av en parrelation, en roll de ofta är bra på att spela. Kanske t.o.m. lite väl trevliga för att det ska verka normalt, vilket kan vara ett kännetecken.

Är en STOR anledning till varför man ska ta god tid på sig innan man flytta ihop eller ekonomiskt involverar sig med en ny partner, så man har god tid på sig att bli säker på att inte någon sådan här personlighet döljer sig. Kan ta lång tid innan personligheten börjar lysa igenom i en ny parrelation.
Och man behöver vara väl påläst, för att kunna se de tidiga tecknen.

En kärleksrelation med någon med antisocial / dyssocial personlighets­störning blir ofta väldigt psykiskt nedbrytande!
Att bryta upp från en sådan relation resulterar ofta i svår psykisk misshandel och inte sällan i våldsamheter också.
Speciellt om man hunnit flytta ihop!
Och kan lätt bli väldigt ekonomiskt kännbart också.

Gaslighting är ett allvarligt psykiskt nedbrytande beteende som kan förekomma i dessa sammanhang.

Ofta är dessa personligheter även skickliga i att få partnern att avveckla alla sina vänner och aktiviteter, så män efter en separation från dem blir extremt ensamma! Partnerns vänner är ju konkurrenter om den uppmärksamhet de själva är så helt beroende av, samt utgör hotande (sunda) referenser.

Extra svårt och plågsamt blir det för män om man hunnit få barn ihop, eftersom krisstödsystemet för män är nästan obefintligt i samhället samt att pappor har väldigt svårt att få vårnaden om sina barn vid en separation. Gör att det kan kännas svårt att bryta upp pga barnen!
Dessa personligheter är ofta även väldigt skickliga i att manipulera sociala och rättsvårdande myndigheter, liksom omgivningen, så de övertygande främställer sig själva som den enda goda sunda föräldern!
Inte sällan får de pappan att framstå som farlig för barnen.

Borderline personer kan verka väldigt levande och trevliga i början, då de kan ha lätt för att snabbt få kontakt med nya människor och att skapa förtroende. De är därtill ofta duktiga på att läsa av andra och att uppfatta mycket subtila känslomässiga signaler, vilket gör att man känner sig sedd av dem.
Så är lätt att bli charmad i början...
Det kan även gälla både narcissister och psykopater, men är då mer en inövad charm för att manipulera den andra personen för egna fördelar, och kan då lätt bli lite överdriven.

Webbsiten Shrink4Men ger kunskapsstöd åt män som är i skadliga / kränkande relationer där gärningsmannen är en kvinna, då män inte har samma stödresurser i samhället som sina kvinnliga motsvarigheter. Där kan man läsa om effekterna som flera av dessa personlighets­syndrom kan ha för en parrelation, samt hur man hanterar och lära känna igen dem.
En källa för lite förebyggande bredare kunskapsinsikt.

Shrink4Men: Boundaries Are the Best Protection Against Narcissists, Borderlines and Other Predators. - Bra kunskaper och reflektioner i den artikeln!
"Boundaries are your ultimate protection against narcissistic, borderline, histrionic and psychopathic men and women.
Boundaries are your garlic necklace, wolf bane and crucifix. They´re your invisible fence.
Essentially, boundaries are about personal autonomy, self-respect, personal safety and well-being. ...
Boundaries tell others what you´ll accept and what you won´t tolerate.
"

Mer: Healthy Boundaries Are Your Best Defense Against Abusive High-Conflict Personalities.
"One of the life lessons I´ve learned, through grievous trial and error, is the importance of boundaries. Not just in inter­personal relation­ships, but in all facets of life."

Rödflaggat: Om man haft en uppväxt med mer eller mindre dysfunktionella föräldrar är risken stor att man faller för Love Bombing: "Love bombing (i.e., the idealization stage) seems like the unconditional love, adoration and acceptance you didn´t get as a child or only under certain conditions. At long last you feel valued, cherished, appreciated and understood. This can be very intoxicating indeed. [...] The love bombing feels like the love they didn´t get as kids. [...] Healthy individuals don´t love bomb."

Dating igen: Dating Again: What Does Healthy Look Like? Part One: After ending a relationship with an emotionally immature, unstable, self-absorbed, selfish, narcissist, borderline, or garden variety jerk, many people wonder how soon is too soon to begin dating again. Probably not as soon as you'd like. I recommend clients don't immediately jump back into the dating pool for several reasons. [...] Går igenom fem viktiga punkter, samt några grundläggande egenskaper hos hälsosamma relations-partners.

Bok: Kvinnliga psyko­pater, mästare i mani­pulation på arbets­platsen, ISBN: 9789188193308. "Kvinnliga psyko­pater är mästar­manipulatörer och kan ställa till med mycket elände på en arbets­plats. Ofta blir konse­kvenserna förödande, både på ett mänskligt och arbets­mässigt plan. Därför är det av stor vikt att vi skaffar oss mer kunskap om hur de fungerar för att i tid kunna hejda deras framfart."

Så känner du igen en kvinnlig psyko­pat - You­Tube. "Nyhets­morgon i TV4 från 2016-09-24: Skvallrar, mani­pulerar och använder sex för att nå sina mål? Ämnet kvinnliga psyko­pater - bland annat på jobbet - reds ut i ny bok." (8:16)

Så känner du igen en psyko­pat - You­Tube. "Nyhets­morgon i TV4 från 2013-06-28: Anti­social personlighets­störning (ofta kallat psyko­pati) är en av de mest kända psyki­atriska diagnoserna. Men vad innebär det egentligen att vara psyko­pat? Och hur känner man igen en? Nyhets­morgons psykolog Malin Edlund reder ut begreppet." (6:44)

Så känner du igen en psyko­pat på arbets­platsen - You­Tube. "Nyhets­morgon i TV4 från 2015-01-24: Att ha en psyko­pat som arbets­kamrat är vanligare än man tror." (7:55)

10 mani­pulations­tekniker narcissisten använder - You­Tube. "Här hittar du tio vanliga mani­pulations­tekniker narcissisten använder sig av för att såväl lura dig, för­minska dig och sist men inte minst för­villa dig." (6:38)

Boken: Du är inte knäpp... det är din mamma, "dis­kuterar vad narcis­sistisk personlighets­störning är, hur den ser ut hos olika mammor och vilka effekter den kan få. Sedan dis­kuteras våra olika möjlig­heter när det gäller fort­satt kontakt med henne och hur det på­verkar oss att känna till sann­ingen." (16:38)

Om vuxna barn till narcissistiska föräldrar. "Det är typiskt att vuxna barn till narcissistiska föräldrar känner ett överdrivet stort ansvar för allt och alla, och bryr sig mer om andra än om sig själv. Ett vuxet barn kan också, omedvetet, anta att alla andra människor har samma behov som hans (hennes) föräldrar hade, och agera därefter."


2018-10-15

Detta är kunskap som alla killar borde få med sig från sin uppväxt, men nog i många fall inte ens deras föräldrar har kunskap om.

I vårt samhälle problematiseras killars / mäns egenskaper, personligheter och beteende frekvent i alla möjliga och omöjliga sammanhang, medan problematiserande av kvinnors / tjejers beteende och personlighet lyser med sin frånvaro och näst intill är bannlyst.
En tråkig och farlig dubbel standard!

Så därför är det lätt för män att missa denna riskabla sidan av relationer!

Jag har under livet fått en del insikt om detta, då jag är intresserad av det som rör relationer och social samverkan och stött på detta i mitt läsande lite då och då.
Mer handgripligt har jag sett effekterna av sådana relation för en del män efter separation, då jag några år var aktiv i föreningen PappaBarn. Speciellt den tiden jag var pappa-stödjare vid besvärliga vårnadsrättegångar för en del drabbade pappor och var med under rättegångar. Det var skrämmande!!!

Så därför tar jag just här upp det ur mäns synvinkel då det sällan beskrivs så, även om det omvänt gäller lika mycket för kvinnor.

Bosse

Problem för kvinnor att lyssna på mäns känslor

Män pratar om och visar känslor på ett annat sätt än kvinnor, men det måste ju vara lika accepterat för det...


2012-12-09

Vi lever i en tid där kvinnan utgör normen och likaren för nästan allt. Men mäns sätt att mer konstruktivt ta tag i känslor, mer än att älta och vända på dem i all oändlighet, måste ju också få vara OK. Då kvinnor har mer sjukdomsfrånvaro av psykisk ohälsa visar ju det knappast på att deras sätt att hantera och prata om känslor är effektivare än mäns.

Bosse

Barn trivs med verkligt levande människor

"Barn trivs bäst tillsammans med
verkligt levande människor
som inte vet allt
och som är under ständig utveckling."


2012-09-02

Jesper Juul, dansk familjeterapeut
Jesper Juul, "Var dig själv" [som förälder], artikel i SvD.

Och de människorna är nog också bäst för barnens utveckling, samt jag själv som vuxen trivs bäst med sådana människor.

Bosse

Ett bra förhållande

De tre viktigaste hindren för ett bra förhållande:
1. Lyckofixering
2. Likhetssträvan
3. Förväntningar

"Den som jagar efter lyckan kommer aldrig att fånga den. Å andra sidan kommer den som aldrig strävar efter lyckan aldrig att bli lycklig. Detta uttalande är lika motsägelsefullt som sant.
Jagar vi efter lyckan kommer vi snart erfara att den inte låter sig fångas genom varken rikedom, skönhet eller något annat, liknande.
De två vanligaste myterna om lyckan är att det finns en koppling mellan rikedom och lycka, och att vackra människor är lyckliga. Därför kan vi fastna i strävan efter dessa två eller andra saker som kan föra med sig lycka.
Livet innehåller både lycka och elände och den blinda fixeringen vid ett ouppnåeligt mål gör att man inte kan se det som är just nu. Själva fixeringen betyder att inget annat duger. Dvs. det som är just nu duger inte – alltså kommer jag alltid förbli olycklig."

"Människor är olika. Det är det som utvecklar oss. Och det var förmodligen det som förde oss samman. Om vi börjar bli för lika, tycka samma sak, gilla samma mat, gilla att göra samma saker, tycka illa om samma personer etc. så försvinner förutsättningen för att vi skall kunna mötas.
Fruktbara möten sker alltid mellan olikheter. Att umgås med någon som är lik mig själv i det mesta är uttråkande. Man får till slut inget att prata om."

"Förväntningar är något vi alla bär med oss och inget man kan göra sig av med. Men att tro att min partner kan avläsa mina förväntningar och alltid leva upp till dom är att bädda för problem i relationen. Förväntningar mår bäst av att uttalas och vädras. Ofta. Men förvänta dig inte att förväntningarna skall bli uppfyllda bara för att du uttalar dom."


2010-11-19

källa

På relationssajten finns många intressant artiklar:
Relationssajten.se

Intressanta tankar!
Jag skulle vilja träffa fler personer som insåg detta och hade en utvecklad känsla för att det är så här!
Nästan lite som att ha det som sin livsfilosofi...
Gäller ju inte bara inom kärleksrelationer!

Bosse

Sund kärlek och sunda relationer

"Många vill stanna i förälskelsen då ruset är som en drog. Men om förälskelsen ska kunna fördjupas och växa vidare till kärlek, då måste båda tillsammans gå vidare till nästa fas - och den är svårare. Många tröttnar när passionen svalnat och orkar inte anstränga sig, vilket är nödvändigt om man ska bygga en tillit till varandra, lära känna och få förtroende för varandra - eller så kanske många tror att kärleken har gått över i den här fasen, fast den egentligen bara har börjat."

De tre stadierna i relationer:
1) Idealisering
"I det här stadiet sker en förälskelse, vi blir kära i varandra. I detta stadiet kan de två förälskade spegla sig i varandra, de ser sig som vackra och fläckfria. En person som har en störning i sin narcissism kommer aldrig längre än det här stadiet."

2) Polarisering
"Vi inser nu ofta med smärta att den andre inte är perfekt och att han/hon har egna saker att bearbeta. Det är endast via empati vi kan lära oss att ta in den nya verkligheten och erkänna att alla har sina brister och fel. Empati kräver flexibilitet. Förmågan till följsamhet och anpassning hör i själva verket till empatins själva natur. Ödmjukhet leder till tolerans."

3) Integration
"I integrationsfasen lovar vi att bidra till varandras utveckling genom ärligt samspel, realistiska förväntningar och en genuin respekt för det unika hos varandra. Integrerad kärlek är resultatet av ömsesidig empati - man går helhjärtat in i den andres upplevelse men man återkommer alltid till sig själv."

(Är skrivet utifrån kvinnlig synpunkt i en relation, men går likaväl att applicera tvärtom.)


2010-11-19

TuvaForum

Varför verkar många ha en sådan svårighet i att ta sig igenom dessa faser, att se de som något naturligt och sunt, och inte minst att vara medveten om deras existens?!

Bosse

Emotionell mognad

"Vid täta bindningar till andra människor styrs man av omgivningsfaktorer. Vid mindre täta bindningar styrs man i ökad utsträckning från sitt inre. Då har man ett sundare beroende av varandra. När man är en fristående människa med god självkänsla kan man stå för sina åsikter även om omgivningen reagerar negativt. När bindningarna är mindre täta kan man också ha en större grad av närhet. Då upplever man inte att man förlorar delar av sig själv i relationen. Den som på egen hand kan tillfredsställa sina behov är emotionellt mogen och självförsörjande."


2010-11-19

Gunilla Brattberg, leg.läk, professor em
Källa

När en relation blir för tät så blir man som "intrasslade i varandra", vilket dödar dynamiken i relationen så den utarmas.

Lite som:
"Syftet med relationer är inte att ha någon annan som kan göra dig hel, utan att ha en annan som du kan dela din helhet med."
(NEALE DONALD WALSCH i boken "Samtal med Gud") källa

"Om man är för intrasslade i varandra, med vanor, likhet och gamla ingrodda förväntningar så är det svårt att mötas." källa

Bosse

Den viktigaste relationen

Den mest kärleksfulla relation jag någonsin kommer att ha är relationen till mig själv. Alla andra relationer kommer och går.
Till och med äktenskap som ska vara "tills döden skiljer oss åt" tar slut en gång. Den enda person jag är tillsammans med för evigt är mig själv. Min relation till mig själv är evig.

Hur är då den här relationen? Vaknar jag varje morgon och är glad för att möta mig själv? Är jag en person som jag tycker om att umgås med?
Tycker jag om mina egna tankar? Skrattar jag med mig själv?
Älskar jag min kropp? Är jag nöjd med att vara den jag är?

Om jag inte har en bra relation till mig själv, hur ska jag då kunna ha en bra relation till någon annan? Om jag inte älskar mig själv kommer jag alltid att leta efter någon som kan göra mig hel och lycklig och förverkliga mina drömmar.

Att dra till sig sunda relationer

Att vara "behövande" är det bästa sättet att dra till sig misslyckade relationer. Som författaren Wayne Dyer säger: I alla relationer där två människor blir ett, är slutresultatet två halva människor. Om du förväntar dig att den andra personen ska "göra allting bra" i ditt liv eller vara ditt "bättre jag" bygger du in ett misslyckande. Du måste vara nöjd med dig själv som du är innan du går in i en relation. Du behöver vara tillräckligt lycklig på egen hand, så att du inte ens behöver en relation för att vara lycklig.

Om du har en relation med någon som inte älskar sig själv är det omöjligt att vara din partner till lags. Du kommer aldrig att ´duga´ för någon som är osäker, frustrerad svartsjuk, självkritisk eller argsint. Alltför ofta tar vi kål på oss själva för att försöka duga för en partner som inte kan ta emot vår kärlek - därför att han eller hon inte älskar sig själv.

Livet är en spegelbild. Vi drar alltid till oss människor som speglar våra egna egenskaper eller våra föreställningar om oss själva och relationer.
Vad andra känner för oss är deras eget begränsade perspektiv på livet.
Vi måste lära oss att livet alltid älskar oss villkorslöst.


2010-04-15

Ur boken Leva Livet av Louise Hay

Visst är grunden i livet att stå på bra fot med sig själv, att älska sig själv!
Något man kan nå via självreflektion, självinsikt, kunskap och personlig utveckling...

Och visst är det så:
"Om du har en relation med någon som inte älskar sig själv är det omöjligt att vara din partner till lags. Du kommer aldrig att ´duga´ för någon som är osäker, frustrerad svartsjuk, självkritisk eller argsint."
En relation med någon som är självkritisk och har dålig självkänsla är bara så omöjlig i längden!!! Blir som att ge sina känslor in i ett svart hål. De kommer aldrig räcka till, bara slukas utan att göra skillnad... Och man blir till slut själv helt tom...

Se även "Tankar om sätt att leva".

Bosse

Självständighetens & frihetens kostnader

"Att vara svensk innebär att sträva efter självständighet, frihet och individuellt självförverkligande på bekostnad av gemenskap, intimitet och traditionella värderingar."


2010-03-09

Anita Lignell du Rietz, jämställdhetsutredning
Källa

Jo nog får man betala för den "Svenska modellen" - kanske skulle göras lite plats för det Svenska "lagom" här också ;-)

Bosse

Livet vill ut

En dag knackade det på min dörr.
Vem är det? Ropade jag.
Det är livet, svarade en röst.
Jag har inte tid att släppa in dig just nu, ropade jag tillbaka.
Jag knackar från insidan, svarade livet.


2009-09-30

Okänd

Finns nog en del personer som skulle behöva höra en sådan dörrknackning från livet...

Bosse

God Relation vs sjukdom

"Visst kan det vara svårt i relationen när sjukdomar och andra svårigheter knackar på dörren..."
"I en god relation hjälper man förstås varandra när livet gör ont; det blir en gemensam sak av svårigheter som uppstår."


2009-07-04

sagt av Madeleine Gauffin Rahme i SvD (psykodynamiskt utbildad psykolog och psykoterapeut)

Så borde det vara, tycker jag...
Men tyvärr...
Det finns nog många som upptäckt relationens verkliga låga kvalitet när de börjar få sitt liv begränsat av sjukdom eller skada... och partnern efter ett tag drar istället för att hjälpas åt tillsammans...
Gäller nog vänskapsrelationer också...

Bosse

Vänskap grunden för lång relation

Men om det krockar i alla fall?

"Då kan man ändå försöka att ta sig igenom konflikten, vilket handlar om modet att ge den tid och viljan att hitta en kompromiss. Samt ett ömsesidigt intresse, så man skaffar sig kunskaper om varandra på vägen.

De par som enligt Gottmans forskning lyckas hålla ihop präglas av mycket stark vänskap. De vet en massa om varandra och gör många känslomässiga kontaktförsök i vardagen: de vänder sig till varandra, svarar när den andra börjar prata, lyssnar och undrar hur dagen varit. De tar i varandra när de passerar, skickar sms och köper en blomma.

I bra relationer gör parterna också ett ambitiöst städjobb efter sina konfrontationer, berättar Gunilla Branzell. Med ibland upp mot både 25 och 50 positiva handlingar kollar de upp den andre – är du med, har du släppt det, vad behöver vi göra nu?

Det här, menar hon, är ett tecken på att man lämnat maktkampen. Parterna håller kommunikationen i gång och minskar risken för missförstånd. Gör båda minst fem positiva handlingar efter sina gräl brukar de hålla ihop."
... ... ...
"De män som missat att ta in sin partners tankar och känsloliv, där blir det separation, säger Ove Johansson.
Just den här egenheten kan Gottman tillskriva männen när det gäller hur väl paren lyckas leva tillsammans.
Kvinnor behöver träna sig i att öppna mjukare vid en eventuell konftrontation. När de blir alltför anklagande låser sig mannen.

För övrigt finns det, enligt Gottman, inga generella skillnader mellan hur män och kvinnor bidrar till att ett förhållande ska bli lyckligt. Nyckeln ligger hos båda.
Men det finns något som råder bot på det mesta, menar Ove Johansson och Gunilla Branzell: Att lära känna sin "känslotunna" och börja bli medveten om sina behov. Då kan man nämligen lära sig be om det man behöver av sin partner. Tydligt och klart."
... ... ...
"Vill du ha ett bra förhållande, då ska du be om vad du vill ha. Annars blir din relation rigid."


2009-07-04

parterapeuterna Gunilla Branzell och Ove Johansson i Artikel i SvD

Sådana här tankar och kunskaper är intressanta, tycker jag!

Kanske lite förenklat kan uttryckas som:
God självkännedom och att vilja den andre väl, samt gemensamt ta ansvar för relationen...

Bosse

Barnuppfostran

Låt barn vingla och växa i egen takt!

"Hur ska barn kunna utveckla ett eget väsen och en egen initiativkraft om de aldrig får vara i fred?
Annika Malmsten vänder sig mot trenden att barn ska ´stimuleras´ och bli ´kompetenta´. Istället har skapandet av inre frirum varit en ledstjärna då hon uppfostrat sina tre barn."


2009-07-04

ur Artikel i SvD

Tycker de tankarna känns helt rätt! Visst måsta man som barn få vingla och växa i sin takt.

Jag tror även att det till viss del gäller som vuxen också, både som singel och kanske än mer i parrelation... även om parrelationen samtidigt kräver ömsesidighet och gemensam tid...

Bosse

Barnuppfostran

Hellre självständiga ungar än lydiga barn...


2009-07-04

ur Artikel i SvD

Jag både tror och hoppas att mina båda söner är huvudsakligen uppfostrade så!
Upplever vi var överens om den inriktningen så länge jag fick vara en aktiv del av mina barns liv...
Visst vill man att ens ungar ska bli självständiga vuxna individer som kan ta hand om sina egna liv bra!

Bosse

Ljuga - LivsKonsekvens

Den som ägnar sig åter lögner ruttnar inifrån, enligt Martin Lönnebo.
Att lögnen har en så pass negativ klang har med att göra
att sanningen samtidigt är så viktig.

Martin Lönnebo menar att sanningen är,
eller i alla fall borde vara,
själva ryggraden i varje människas tillvaro!
Tystnaden är dock en rättighet, menar Martin Lönnebo.
Han har svårt för sanningssägare.
Ibland måste man visa omsorg.

Martin Lönnebo menar också att en människas lögner
förstör livet för honom eller henne själv.
Det värsta sveket är att ljuga för sig själv.
Då kan man aldrig växa som människa.
Man ger inte livet någon chans.
Plus att man förstör för sin omgivning.

Även Bibeln är glasklar i frågan:
"Du skall inte vittna falskt mot din nästa."


2008-11-14

Ord sagda av: Martin Lönnebo

Jag tror också att medvetet ljugande på något sätt förstör ens inre, skapar obalans hos en och på så sätt även påverkar personens hälsa väldigt negativt på sikt!

Specielt när man ljuger för att skapa egen vinning på någon annans bekostnad eller än mer när man smutskastar eller baktalar någon annan med falska utsagor för att man inte kan stå för det man själv gjort!

Men det allra värsta ljugande någon kan göra är att i egenskap av förälder ljuga för sina barn för att smutskasta deras andra förälder på falska grunder, så de inte ska vilja umgås med den föräldern. Att med ljugande lura sin barn på deras kontakt med den andra föräldern!
Då måste man ju verkligen ruttna inifrån, som Martin Lönnebo menar, och förlora sin egen hälsa på sikt!!!
Tyvärr finns det många ögonvittnesskildringar om sådant ljugan hos föreningen PappaBarn!

Det gäller nog att vara sann mot sig själv och sin nära omgivning, om man ska få ett bra liv samt behålla sin hälsa på sikt, tror jag!


Bosse

Lyssna istället för att tjata

Forskningen visar att problembeteende hos tonåringar är vanligast när föräldrarna har dålig insyn. Professor Håkan Stattin ger rådet att lyssna på sin tonåring och därmed få insyn och en god kontakt med sitt barn, istället för att tjata, övervaka och lägga sig i.
Det är när ungdomarna spontant berättar som föräldrarna får en naturlig lite djupare insyn som också driver föräldrarna att vilja veta mer.
Allt tyder på att ju mer föräldrar vet, desto mer får de också reda på – och barnet mår bättre.
Kommunikationen är grunden i relationen. Därför är det så viktigt att förstå vad det är som får ungdomar att berätta, och vad som motverkar det, säger Håkan Stattin.

Så här får man den där varma, tillåtande miljön i hemmet som gör att tonåringen självmant öppnar sig:
1.
Lyssna. Hur tänker och tycker din tonåring? Kan du berätta för någon utomstående hur din tonåring känner och tycker? Om du kan det vet du mycket och har sannolikt en bra relation till ditt barn.
2.
Uppmuntra! Det är du som är den som kan uppmuntra ditt barn att tänka goda tankar om sig själv och världen.
3.
Var klar över vad du egentligen tycker, utan fördömanden. Hymla inte. Du är förälder. Ditt barn ska veta vad du står för.
4.
Du är säkert intresserad av vad ditt barn tänker och tycker. Låt barnet starta den här konversationen och ta tillvara tillfället. Pressa inte fram det.
5.
Umgås med oss då och då, vi uppskattar det faktiskt.


2008-03-12

Håkan Stattin, professor i psykologi

Lite tips som kanske kan hjälpa tonårsföräldrar på vägen i sin samverkan med sina ungdomar...


Bosse

Jämställdhet
Mansförtryck - Feminism vs Humanism

Citat ur SvD-artikel:
"Hellre humanism. Det finns ett utbrett men nedtystat mansförtryck i Sverige.
Män befinner sig i underläge gentemot kvinnor på många områden. Den statligt finansierade feminismen låtsas kämpa för jämställdhet men vill bara skaffa förmåner för den egna gruppen, hävdar författaren Pär Ström och tycker att feminism ska ersättas med humanism."

"De underlägen som kvinnor har gentemot män är mycket väldokumenterade genom feminismens omfattande (till stor del skattefinansierade) lobbyverksamhet. Mäns underlägen tigs däremot oftast ihjäl.

Enligt den feministiska retoriken, som märkligt nog accepterats som sanning av större delen av medierna och det politiska Sverige, är män en skock lata och egoistiska härskare som super, slår sina fruar och konspirerar i bastun om hur kvinnor bäst kuvas."

Läs mer i hela SvD artikel, som jag länkar till! Tänkvärt!
Lyssna på / läs boken gratis online, som artikeln bygger på!


2008-01-02

SvD artikel - "Män kuvas av statlig feminism"
Pär Ström´s bok:
"Mansförtryck och kvinnovälde" (fri pdf att laddas ned), köp, lyssna MP3

 

2011-05-28

Nu har Pär Ström kommit ut med en ny bok:
"Sex feministiska myter" - Läs mer här på min länksida!

Den nya boken "Sex feministiska myter" hyllas av flera dagstidningars ledarsidor (se länkar på min länksida) och anses banbrytande!
Så jag tycker jag var klarsynt och fritänkande som redan tyckte om hans förra bok "Mansförtryck och kvinnovälde", vilken inte blev direkt hyllad.

Det här är en bra inledning av det nya året 2008!
För både kvinnor och män som vill jobba för en äkta jämställdhet i samhället!

Pär Ström "vågar" här ta upp en väldigt intressant del av jämställdheten i vårt samhälle och han gör det på ett väldigt balanserat, kunnigt, initierat och bra sätt!

Jag hoppas många "vågar" läsa hans bok med öppna, ej förutfattade tankar, tänka efter och reflektera över innehållet och ta det till sig.

Är tankar kring hur en äkta jämställdhet baserad på humanism och humanistisk samverkan på ett mer genuint sätt har möjlighet att ge oss mer och bättre jämställdhet i samhället, än feminism kan.

Att "få" belysa båda könens förmåner och nackdelar på ett sunt sätt istället för att skapa ett könskrig och motsättningar mellan könen. Krig, nedvärderande omdömmen,sarkastisk ton, baktalande, m.m. leder aldrig till någon positiv förändring eller positivt klimat för någon dera parter, annser jag.

Jag har alltid tyckt att feminism kännts lite egendomligt och alltid tyckt att det måste vara humanism och jämställdhet baserat på lika värde och samma möjligheter, som kan leda till ett riktigt bra samhälle för alla!

En del av den tidiga feminismen var helt klart berättigad, men jag upplever att det utvecklats en hel del osunda avarter idag inom den tongivande feminismen...

Läs även läkaren Pelle Billing´s blogg, där han skriver väldigt seriöst och kunnigt om mansfrågor! Läs Pelle Billings Manifest

Se även mer bland mina Livs-Länkar!


Bosse

Ensamhet / Relationslöshet

Det finns ensamhet som berikar och ensamhet som förgiftar och gör oss mindre.

Olika sorters ensamhet:
- Den närande ensamheten
- Den tärande ensamheten
- Den hemliga ensamheten
- Ensam i tvåsamhet
- Relationslöshet
- Förälskelse är inte nödvändig

Den länkade artikeln innehåller korta, koncisa och lättillgängliga tankar kring detta.


2007-02-10

Samtal.nu - Ensamhet
Se även: Menysida till fler artiklar, samtal.nu

Jag läste artikeln, kände och reflekterade över min egen situation som singel med väldigt svagt socialt nätverk omkring mig.
Vilken ensamhet lever jag i... ?
Vågar jag känna efter ärligt?
Har jag den självkännedom som behövs?

Jag tror jag har tillräcklig självkännedom...
Jag lever just nu mest i "Den närande ensamheten".
Samt lite i "Den hemliga ensamheten"

Jag lever i en "Relationslöshet" pga är lite bränd men mycket att jag tar mig igenom en självrannsakan samt vill hitta, skapa och lära känna mitt "nya liv" som sjukpensionär med de nya insikterna om hur mina skador påverkar och begränsar mig.

Känns som jag skulle kunna bli öppen för en relation igen om några år - men isolerar mig på intet sett nu. Att finna sig själv går bara i relation till andra människor, är jag övertygad om!


Bosse

Barns växelvis boende hos föräldrarna

Så är det för barn som bott omväxlande hos mamma och pappa:
- de utvecklas bättre
- de mår bättre
- de har bättre självkänsla
- de har lättare att anpassa sig
- de har färre konflikter med sina föräldrar
- de har bättre tillgång till båda föräldrarna
- de är mer nöjda med kontakten med båda föräldrarna
- de drabbas mer sällan av lojalitetskonflikter
Från: Artikel i Aftonbladet Kvinna.


Enligt Lars Tornstam drabbas pojkar / söner som bor heltid hos ensamstående mamma extra hårt - "...flera studier har visat att skilsmässopojkar reagerar starkare på förlusten av daglig kontakt med pappan, jämfört med vad flickor gör.", "Barn från "faderlösa" familjer löper 20 gånger större risk att uppvisa beteendestörningar...".


2007-01-15

Lars Tornstam, Separationsbarns boende - Nordiskt socialt arbete 1996:3

Det här visar på vikten av att barn har en bra och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar efter en skiljsmässa!
Synd inte det framförs oftare i den allmänna debatten.


De föräldrar som inte stödjer en bra regelbunden kontakt för sina barn med den andre föräldern, eller kanske t.o.m. motverkar det, tar på sig ett VÄLDIGT STORT ANSVAR för vilken möjlighet deras barn får till en sund hälsosam utveckling.
Det är att lura sina barn på en naturlig del av deras utveckling!


Alla föräldrar borde ju spontant ha sina barns bästa och sunda utveckling som något högprioriterat i deras liv...


Se även nedan om:
Pappa - barnuppfostran / närvaro / kontakt


Bosse

Känsla av helhet och gemenskap

"I en långvarig relation får man också ett nära vittne till sitt liv, vilket stärker känslan av sammanhang. Att kunna minnas viktiga och personliga upplevelser tillsammans med en och samma partner, ger en känsla av helhet och gemenskap. Det skapar i sin tur en trygg grund för det fortsatta livet och den personliga utvecklingen."


2007-01-14

Sjukvårdsupplysningen - Att hålla en parrelation levande

Av en ren slump såg jag den här artikeln hos Sjukvårdsupplysningen!
Visste inte de hade denna typ av kunskap där - verkar väldigt bra.

Visst är det mycket som går förlorat när en långvarig relation inte fungerar längre och man måste bryta upp och gå åt olika håll!

Tar nog väldigt lång tid att bygga upp en ny grund i livet... men tar man tag i det är det en stor chans till personlig växt och utveckling...
Gäller dock att ta tag i sitt liv och verkligen gå vidare...


Bosse

Ta Hänsyn

Det kostar att inte ta hänsyn till andra,
eftersom det minskar vad vi har att leva för.


2007-01-03

D. Schmidtzs

Vilket djup och så mycket kloket som ryms i dessa få ord! Tänk om människor kunde bry sig mer om det...


Bosse

Pappa - barnuppfostran / närvaro / kontakt

En amerikansk studie av Amato och Keith (1991) har visat att barn uppfostrade av ensamstående pappor totalt sett uppvisar färre problem än de som uppfostrats av ensamstående mammor.
Ett liknade resultat presenterades i en studie från Danmark (Christoffersen, 1998).
Motsvarande forskning saknas i Sverige. Överlag är forskning om barn, pappor och pappornas roll i barnens uppfostran väldigt eftersatt i Sverige.


En pappas partiella eller totala försvinnande från barnen gör att det ofta uppvisar negativa effekter som bristande social anpassning, ångest och vacklande självuppfattning. Detta drabbar pojkar / söner speciellt svårt. (Rapport från Lars Tornstam, 1996, Nordiskt socialt arbete 1996:3)
När barnet bor helt eller mestadels hos mamma får i snitt pappan aldrig/sällan träffa barnen i 25% av fallen. I de fall pappan har en nya relation är siffran 34%. (Barnombudsmannens rapport "Upp till 18" från 2004)


2006-12-26

PappaBarn.se

Väldigt intressant, tycker jag, då pappor / män i vissa samanhang utmålas som direkt dåliga för sina barn.
Jag har mycket tankar och känslor om hur relationen och den känslomässiga kontakten mellan pappa / barn alltför ofta ges dåliga möjligheter efter en skiljsmässa där barnet / barnen bor heltid hos mamman.
Barn måste ha rätt att utvecklas i bra kontakt med båda sina föräldrar!
Det är upprörande att så många mammor är så taskiga vid sina barn att det motverkar deras sunda kontakt med sina pappor och berövar sina barn rätten till en sund bild av sin pappa!


Se även på pappaombudsmannen.
Samt se ovan om:
Barns växelvis boende hos föräldrarna


Bosse

Passionate Relating

Relating successfully is an art.
It depends on good communication,
a compassionate understanding of the others situation,
the ability to take a position sensitively and
good timing.
Good relating is the key to a happy life.


2006-11-24

Isha, an Italian

Jag träffade Isha för några år sedan, denna engelsk-talande italienska på besök i Sverige.
En härlig människa som hade mycket vettigt och intressant att lära ut och dela med sig av.


Isha beskrivs av andra som:
"Isha loves people, she is bright, bubbly, powerful and fun and everything she does is done with total passion!"
Och jag kan bara hålla med...


Ett möte som var väldigt utvecklande för mig.


Bosse

 

Malin Berghagen´s 6 tips om kärlek

  1. Acceptera förändring. Vi borde vara mindre rädda för förändring, det är ju det som är livet.
  2. Hitta den du är och stå upp för dig själv. Du måste känna att du blir accepterad och älskad för den du är.
    Gillar din partner inte den du är är det inget att göra åt - då är det
    bara att dra.
  3. Tillåt olikheter. Olikheter är ju det som är spännande i en relation. Lär av varandra och intressera er för varandras hobbys.
  4. Odla egna intressen och hobbys. Har du en egen hobby har du dessutom alltid något intressant att berätta när du kommer hem.
  5. Var varandras hamn. Världen kan vara så turbulent, och det ställs så stora krav i till exempel arbetslivet. Då är det viktigt att man inte också blir dissad av sin partner när man kommer hem och berättar om något. Hemma ska man kunna känna sig trygg.
  6. Försök tänka "vad skulle kärleken ha gjort?" när ni hamnar i konflikt med varandra. Då får du ett annat perspektiv och gör ofta det bästa av situationen.

Malins livsmotto:
Lev din sanning, fullkomligt men ödmjukt och konstant.


Malin har utvecklats mycket genom yoga, vilket hon också håller kurser i.


Malin Berghagen Nilsson

Osynliga band

Tvåsamheten är bra så länge man släpper varandra fri,
friheten är som fågeln som flyger ur din hand för att utforska
och sedan återvända till sin trygghet
Var och en måste få vandra sin egen väg,
få ha sina intressen och vara en egen person,
som lever här och nu.
Inga kedjor och band.
En själ som stängs in kvävs
och finner ingen tillfredsställelse,
släpp din vän fri så ska du se att han återvänder.


Okänd kvinna

Jag tycker om denna dikten!
Tror på att man måste ge varandra mycket frihet i en relation så varken själen eller relationen kvävs med tiden.
Tror på att de osynliga banden utgörs av en tillit till varandra, en sorts känslomässig och själslig trohet, närhet och koppling till varandra i sin kärleksrelation.
En djup vänskap och en känslomässig närhet som gör att man knyter an till varandra och får den där speciella gemenskapen, samhörigheten och närheten som finns i en kärleksrelation inom tvåsamheten. Att man håller den djupa intimiteten inom sin relation.
Men att man ger varandra frihet och förtroende till andra vänskaps- och kompisrelationer av båda könen, till egna intressen och aktiviteter, att få utvecklas men ändå ta ansvar för att få tid tillsammans och att bygga upp en gemenskap och närhet till varandra och göra många saker tillsammans också.

Bosse

 

Jag vill hålla av dig
utan att hålla fast dig.
Jag vill ha dig
utan att äga dig.
Jag vill tycka om dig
utan att göra om dig
Jag vill vara nära dig
utan att kväva dig
Jag vill ge dig glädje
utan att ställa krav eller villkor
Jag vill vara bredvid dig,
utan att gå före,
utan att sacka efter...


Okänd

"Kärlek för alltid med sig ensamhet,
ensamhet för alltid kärleken till dig.
Isolering är som ett sår.
Ensamhet är som en blomma,
en lotus som blommar i ditt hjärta, det är glädjen att vara dig själv.
Verkliga älskande ger varandra frihet att vara ensamma."

Osho

"Don't cry because it's over...
smile because it happened!!!
"


Theodor Seuss Geisel

En tanke när en relation tar slut,
oavsett om det är en kärleks- eller vänskapsrelation.

Bosse

 

Den lägsta formen av kärlek är sex.
Den högsta är empati.
Sex är fröet, kärleken blomman och
medkänslan / empatin är doften.
Och det är inte alltid att fröet gror ...


Okänd

Du kan inte stanna i ditt eget hörn av skogen
och vänta på att andra ska komma till dig.
Du måste gå till dem ibland


"Nalle Puh"

 

Mer än bara kärlek ...
för ett lyckligt förhållande ...


Det behövs mer än förälskelse och kärlek för att ett förhållande ska leva och överleva.
Här är 11 saker som lyckliga par har gemensamt - och som olyckliga par bråkar om.

All you need is love... sjöng Beatles. Men det stämmer inte i det långa loppet.
Det behövs en del mer än så för att fungera bra ihop under längre tid.

Här är elva påståenden som nästan alla lyckligt gifta eller sambos håller med om:

+ Min partner är en god lyssnare.

+ Min partner förstår hur jag känner det.

+ Vi har en bra balans mellan den tid vi tillbringar tillsammans och den tid vi är på var sitt håll.

+ Det är lätt att hitta på saker att göra tillsammans.

+ Jag är nöjd med hur vi talar med varandra.

+ Vi är påhittiga när det gäller att hantera skillnader mellan oss.

+ Det är inte svårt för oss att fatta ekonomiska beslut.

+ Vår sexuella relation är tillfredställande och njutningsfull.

+ Vi är båda beredda att anpassa oss i förhållandet.

+ Jag kan dela med mig av mina känslor och tankar till min partner även när vi är oense.

+ Min partner har förståelse för mina idéer och åsikter.

I regel svarar 80-85 procent av de lyckligt gifta eller lyckliga sambor ja på dessa frågor.
Uppgifterna är hämtade från en amerikansk studie, The Enrich Couple Inventory, som bygger på intervjuer med 21 500 par.


Från tidningen MåBra!

Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 39.5 ms, (incl. log: 26.4 ms) ||