Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Foton på Blommor, Natur, Fåglar & Insekter

Naturen fotade på mitt sätt med min bildkomposition och exponering, min fotostil, för att uttrycka den känsla jag vill få fram i fotona. Sampelet mellan huvudmotivet och bakgrunden är viktig för mig.
Jag är väldigt intresserad av hur ljuset och kontrasten kan framhäva motivet och känslan i foton!
Några få av fotona är justerade i bildbehandlingsprogram i kontrast, färgmättnad och kurvor etc.
Jag tar nästan uteslutande autentiska foton och många faller inom begreppet "Fine Nature Art".
Sida 6
Nyare
Foton

Sida 4
Äldre
Foton
Sida 5 (5) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 20:10
 1(30)
Förstora / Magnify
2009:05:11, 1/125 sec, f 5.7
Den här vackra fågel satt still länge utanför min husvagn när jag campade i Sandviken vid Sörmlandskusten. Vet ej vad det är för fågelart. Troligen Bofinksunge, enligt tips.
 2(30)
Förstora / Magnify
2009:05:10, 1/320 sec, f 4
Gammeltallen norr om Röstensviken vid Sörmlandskusten. Hårt redigerad för att försöka framhäva tallen. Är ett svårfångat motiv.
Vid en nödvändig vilopaus igen.
 3(30)
Förstora / Magnify
2009:05:10, 1/320 sec, f 4.5
Gammeltallen norr om Röstensviken vid Sörmlandskusten.
En stor pampig gammal död Tall som tyvärr inte kommer till sin rätta på foto.
 4(30)
Förstora / Magnify
2009:05:10, 1/320 sec, f 4
Gammeltallen norr om Röstenviken vid Sörmlandskusten.
 5(30)
Förstora / Magnify
2009:05:10, 1/400 sec, f 4
Kabbeleka någons stans vid Sörmlands kust, vid en nödvändig liten vilopaus. Vid en gammal brygga där en gång i tiden skärgårdsbåtar angjort.
 6(30)
Förstora / Magnify
2009:05:10, 1/1000 sec, f 4.5
Styvmorsviol i ett stort naturreservat i Sörmland.
 7(30)
Förstora / Magnify
2009:05:10, 1/250 sec, f 8
Rinnande och forsande vatten är så fint, som här ur en gammal förfallen kvarndamm. Nynäs kvarn revs 1972 men omnämns redan i början av 1500-talet. Sörmland och norra Östergötland har så rik närvarande historia :)
 8(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/30 sec, f 2.8
Ett nytt litet flygande liv har kommit till världen.
Fågeläggskalet är fotat djupt in i skogen i ett stort Sörmländskt naturreservat.
 9(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/20 sec, f 2.8
Blåsippan fick en djupt mättad blå färg i den höga skogens dunkel på Lövnäsudden vid Sörmlandskusten.
 10(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/30 sec, f 4
En naturlig "blomurna" i en gammal urmurken stubbdel på en trädstam. Vem sa att människan skapat blomurnan?
 11(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/25 sec, f 2.8
Spår av Vildsvin. Vildsvinen bökar upp marken i skogen så det ser ut som maskiner varit här och grävt. Lövnäsudden vid Sörmlandskusten.
 12(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/60 sec, f 2.8
Harsyrans vackra nätta blomma i skogen ute på Lövnäsudden vid Sörmlandskusten. Harsyran blommade så rikligt att det bildades vita mattor av dem.
 13(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/1000 sec, f 4
Dubbelsnäckskal vackert belyst av Sörmländsk kvällssol.
Lövnäsudden Sandvik
 14(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/800 sec, f 4
Snäckskal vackert belyst av kvällssol i Södermanland.
Lövnäsudden Sandvik
 15(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/640 sec, f 4
Havsstrand vid Lövnäsudden i Sandvik på Sörmlandskusten. Dessa miljöer är så vackra och har så mysig luft som smeker huden och känns len i lungorna.
 16(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/400 sec, f 4
 17(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/250 sec, f 5
 18(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/320 sec, f 4
 19(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/800 sec, f 4
 20(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/1000 sec, f 4
 21(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/1000 sec, f 5
 22(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/100 sec, f 4
 23(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/125 sec, f 4.5
 24(30)
Förstora / Magnify
2009:05:09, 1/640 sec, f 5
Vacker Sörmlands kust, vid en liten vilopaus. Ibland är det tur jag måste vila så ofta, får se många mysiga miljöer på så sätt. (nära Studsvik)
 25(30)
Förstora / Magnify
2009:04:07, 1/60 sec, f 3.5
 26(30)
Förstora / Magnify
2009:05:02, 1/640 sec, f 5.7
 27(30)
Förstora / Magnify
2009:05:02, 1/1000 sec, f 5
 28(30)
Förstora / Magnify
2009:05:02, 1/500 sec, f 4.5
 29(30)
Förstora / Magnify
2009:05:01, 1/1000 sec, f 5
 30(30)
Förstora / Magnify
2009:05:01, 1/1000 sec, f 4.5

Sida 6
Nyare
Foton

Sida 4
Äldre
Foton
Sida 5 (5) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 20:10

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.284 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2483 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 172 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 10.8/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 83 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 26.5 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 12.0 (ms), inclusive Includetime: 3.2 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 343 ms, (incl. log: 41.2 ms) ||