Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Fotoberättelser om:
utflykter, platser & miljöer

Gallerier med fotoberättelser om utflykter, platser, miljöer och korta resor.

En del av bildserierna blir som små reseskildringar, ihop med sina korta bildtexter.
(OBS! Copyright / Upphovsrätt gäller för fotogallerierna!)

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste dygnen: av personer² & av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 1 av personer² & av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 1 personer², robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.0/person², 0.0/robot²

- Unika besökare¹ senaste dygnen: personer², robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste dygnen: 0.0/person², 0.0/robot²

- Snitt senaste dygnen (webbsidor/24hr): 0 av personer² & 0 av robotar²
- Snitt senaste dygnen (unika besökare/24hr): NaN personer² & NaN robotar²
- Robotar utgör 100.0% av besöken senaste dygnen

- Max webbsidor/24hr: av personer, 1970-01-01
- Max unika besökare/24hr: personer, 1970-01-01
- Max webbsidor/30dygn: av personer, 1970-01-01
- Max unika besökare/30dygn: personer, 1970-01-01
  Max statistik loggad sedan: 1970-01-01

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 44.6 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 5009.8 (ms), inclusive Includetime: 1.3 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 5065 ms, (incl. log: 5056 ms) || Regn gör världen vacker!