Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Fotoberättelser om:
utflykter, platser & miljöer

Gallerier med fotoberättelser om utflykter, platser, miljöer och korta resor.

En del av bildserierna blir som små reseskildringar, ihop med sina korta bildtexter.
(OBS! Copyright / Upphovsrätt gäller för fotogallerierna!)

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 144 av personer² & 1710 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 3 av personer² & 66 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 2 personer², 19 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 3.5/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 97 personer², 172 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.5/person², 9.9/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 57 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.2 personer² & 5.7 robotar²
- Robotar utgör 92.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 21.5 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 9.4 (ms), inclusive Includetime: 0.9 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 37.7 ms, (incl. log: 31.9 ms) ||