Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Fotoberättelser om:
utflykter, platser & miljöer

Gallerier med fotoberättelser om utflykter, platser, miljöer och korta resor.

En del av bildserierna blir som små reseskildringar, ihop med sina korta bildtexter.
(OBS! Copyright / Upphovsrätt gäller för fotogallerierna!)

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 91 av personer² & 1489 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 8 av personer² & 103 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 6 personer², 18 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 5.7/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 51 personer², 197 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.8/person², 7.6/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 3 av personer² & 50 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 1.7 personer² & 6.6 robotar²
- Robotar utgör 94.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 33.6 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 13.5 (ms), inclusive Includetime: 2.7 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 55.9 ms, (incl. log: 48.4 ms) || Regn gör världen vacker!