Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

LivsRum
Vårt - Mitt - Ditt

Tankar, texter, foton, reflektioner, värderingar om det som skapar ens LivsRum,
med utgångspunkt från mitt liv och det som påverkar mig - mitt livsrum.

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 91 av personer² & 1486 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 8 av personer² & 100 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 6 personer², 17 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 5.9/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 51 personer², 196 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.8/person², 7.6/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 3 av personer² & 50 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 1.7 personer² & 6.5 robotar²
- Robotar utgör 94.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 32.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 15.0 (ms), inclusive Includetime: 1.6 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 61.7 ms, (incl. log: 50.7 ms) || Regn gör världen vacker!