Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

LivsRum
Vårt - Mitt - Ditt

Tankar, texter, foton, reflektioner, värderingar om det som skapar ens LivsRum,
med utgångspunkt från mitt liv och det som påverkar mig - mitt livsrum.

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 172 av personer² & 3370 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 11 av personer² & 266 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 7 personer², 28 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.6/person², 9.5/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 113 personer², 258 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.5/person², 13.1/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 6 av personer² & 112 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.8 personer² & 8.6 robotar²
- Robotar utgör 95.1% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 30.6 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 6.0 (ms), inclusive Includetime: 1.7 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 50.7 ms, (incl. log: 39.0 ms) ||