Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Min Fritid & Intressen

I meny-tavlan nedan går knapparna till mina olika webbsidor med små bitar av min fritid, om mina intressen, det jag engagerar mig i, lite om saker jag kanske vill göra ... helt enkelt en del av mitt liv.

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 172 av personer² & 3375 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 11 av personer² & 270 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 7 personer², 29 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.6/person², 9.3/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 113 personer², 259 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.5/person², 13.0/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 6 av personer² & 112 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.8 personer² & 8.6 robotar²
- Robotar utgör 95.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 41.6 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 33.5 (ms), inclusive Includetime: 3.8 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 106 ms, (incl. log: 84.5 ms) ||