Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Livet och personlig utveckling

Livet & Personlig utveckling

Lite olika tankar och texter om livet och personlig utveckling & insikt som jag funnit någon annanstans och från mitt inre, som jag tycker kan vara tänkvärda, intressanta eller kanske lite roliga ...
De senast införda finner du överst här, i kronologisk ordning neråt ...
  (Mer kommer ...)  
Lyckoprofil

Ekonomiforskaren Andrew Oswald på Warwick University har kommit fram till när man är som lyckligast, i en internationell studie med två miljoner människor i över åttio länder. Lägst är lyckan i 40-års åldern för att sedan stiga brant med åldern igen! Källa: Warwick University. Data har tagits från General Social Surveys i USA, Eurobarometern och World Values Survey.


2009-02-28

Ekonomiforskaren Andrew Oswald

Framtiden är ljus!
Livet blir tydligen bara bättre nu, för oss som passerat 50-årsåldern.

Bosse

Word Culture Map
Vi är lite annorlunda i Sverige, se högra övre hörnet - Inglehart-Welzel Cultural Map of the World hos World Values Surveys.


2009-02-28

by Ronald Inglehart

Sverige skiljer ut sig väldigt från övriga världen! Undrans lite varför det är så?
Inte så konstig att det då kan bli kulturkrockar när svensk kultur möter annan kultur, kan jag tycka...
Men denna kunskapen och insikten borde underlätta...

Bosse

Resursfördelning - materiell lycka?

Den rikaste femtedelen av världsbefolkningen använder idag, år 2005, 86 procent av jordens resurser.
Enligt bland annat naturvårdsverket skulle det krävas tre jordklot till om alla levde som vi i Sverige. Om en rättvis och ekologisk hållbar värld ska bli möjlig, så är det nödvändigt att vi i västvärlden minskar vårt resursslöseri radikalt.

Ytterligare en intressant fråga är om vi egentligen behöver fler prylar? Enligt flera avhandlingar vid Kungliga Tekniska Högskolan så mår vi i Sverige inte bättre än på 1970-talet, trots att tillväxten och levnadsstandarden har ökat sedan dess. Det kanske inte längre är fler prylar som vi behöver, utan snarare mer tid att leva och mer närhet. Dessa saker går inte att köpa, men de är också saker som är bristvaror i dagens stressamhälle.

Från Miljöpartiets hemsida, Grön Ungdom,
i artikel om den köpfria dagen 26 November

Känns inte helt etiskt och solidariskt riktigt att vi har en så hög resursförbrukning!
Och inte tycks resursförbrukningen ge lycka och livskvalitet i sig heller.

Både kunskap, insikt och övertygelse är en bra start till en förändring ... men samtidigt är vi lite fast i vanor och ett socialt och ekonomiskt system som det krävs både mod och styrka att avvika mycket ifrån.

Men varje avvikelse och steg mot en mer hållbar lågresurslivsstil är ett steg i rätt riktning ... och ett steg mot en mer etisk och sundare livsstil, tycker jag.

Se även min sida om Ekosofi.

Bosse

Livsrecept

1. Jag vet vem Jag Är.
2. Jag ser vad jag håller på med.
3. Jag älskar, accepterar och förlåter mig själv - och därmed alla andra.
4. Jag affirmerar.
5. Jag överlämnar, det vill säga jag lägger mig inte i.
6. Jag mediterar.

"Receptet fungerar som ett alltid pågående självutvecklingsarbete som för oss uppåt i en spiral."

Annastina Vrethammar i sin bok "TÄNK DIG ett bättre LIV"

Att tänka sig ett bättre liv - att vi mycket styrs av våra tankar i hur vi får det ...
Ligger nog en del i ... men låter lite för enkelt ... eller är det kanske inte så enkelt när man funderar närmre på det ...
Finns många automatiska tankar som kanske leder i fel riktning och är svåra att påverka ...
Kan i vart fall inte göra livet sämre med att tänka tankar om hur jag vill ha det.
Punkterna i Livsreceptet låter kloka!

Bosse

"Om ditt liv
här och nu känns
övermäktigt och gör dig
olycklig har du tre möjligheter:
Tag dig ut situationen,
förändra den eller
acceptera den
helt och
hållet."

Eckhart Tolle, författare

Eget ansvar för sig själv (!) ...
eller hur?
Hjälper ju inte att gå och gnälla ...
Men ha lite tålamod ... att förändring tar tid, om du satsar på det ...

Ibland kanske man får kombinera, en taktik på kort sikt och en för mer långsiktigt ...

Bosse

  De 7 krafterna

- Tystnad.
- Ömsinthet.
- Förkroppsligande.
- Äkthet.
- Urskiljningsförmåga.
- Glädje.
- Förundran.

"Vilka vi ofta förbiser i vår jakt på världsliga ting eller andlig utveckling. I vaken medvetenhet är dessa krafter vårt dagliga sällskap, våra bästa vänner. De kommer från vår naturliga vishet och leder oss bättre än någon filosofi någonsin kan göra."

Närvarons sju krafter - återupptäck hjärtats intelligens, av
Catherine Ingram
(Från artikel i tidningen HÄLSA)

Sju krafter, kanske grunder, för att greppa livet, dess händelser och innehåll och vara närvarande i det ...

Bosse

- Ansvar
- Vilja
- Självbestämmande
=> Val

Existentialismens tre begrepp

 

Tre begrepp som påverkar hur vårt liv utvecklas ... vårt eget val ... ... ...

Bosse

 

Den som är rädd för
förändringar är också
rädd för livet.

Kinesiskt ordspråk

Jo, så är det nog ...
men innebär inte att man behöver acceptera alla förändringar ...
eller väldigt många på kort tid ...
Man är själv ansvarig för sitt liv och därmed vilka förändringar man tror är bra för livet sitt ... tycker jag ...

Bosse

Tänk på att främlingar
är vänner som DU
ännu inte känner.

Abraham Lincoln

 

Mmm, tänker ...
Ger härliga perspektiv ...

Bosse

 

I look through my window
and what do I see?
A whole world is out there,
just waiting for me ...

Okänd

Härlig känsla ...

Brukar se ut genom fönstret och få en härlig känsla i mig ...
Nu vet jag varför ... :)

Bosse

Ju mer jag tänker på saken,
dess tydligare tycks det mig
att livet helt enkelt är till
för att levas.

Johann Wolfgang von Goethe

Håller bara med ...
kan man annat?

Bosse

"Vi lämnar ständigt spår i livet.
Därför ska vi förhålla oss varsamt
med våra medmänniskor.
Istället för att vänta på att bli bekräftade
så ska vi bekräfta dem vi möter"

Marete Mazzarella, SVD 031120

Man bör nog vara medveten om sina spår man lämnar ...
Ger avtryck i andra ...
Som de kanske känner tydligt ...

Bosse

"Till slut visste du en dag vad du måste göra
och började lite i sänder,
trots att röster kring dig fortsatte
ropa ut sina dåliga råd.
När du lämnade rösterna bakom dig,
började stjärnorna lysa genom skyar av moln,
och där fanns en ny röst
som du långsamt igenkände som din egen ..."

Okänd

Dikt jag fått av en fin vän till mig!
Vännen tyckte den passade mig ...

 

Tycker mig börjat höra en ny röst ...

Bosse

Såra mej hellre med sanningen
än gör mej lycklig med en lögn.
Sanningen sårar en kort stund.
Lögnen hela livet!

Ordspråk

"Med en lögn kan man komma långt
men aldrig tillbaka"

Okänd

Tänkvärt!!!

Hoppas de människor jag möter är ärliga och äkta mot mig ...

Bosse

"Tro människor om gott, till dess att erfarenheten övertygar dig om motsatsen"

Martin Luther King

Passar in på min livsfilosofi!

Bosse

"Rädsla urholkar själen"

Filmtitel av tyske
regissören Fassbinder

 

Rädslor, många gånger okända för oss själva, styr och begränsar vårt liv.
Vi behöver bli medvetna och ta oss förbi dem!

Bosse

There is no easy way
but there´s a way ...

ur en Country & Western sång

Tänkvärt och tröstfullt ...
när det ibland känns motigt ...

Bosse

  Högre Chef / Karriär

När han blev gammal
och avskriven
Hittade han inte ut
till livet
Alltför många år
i en konstlad värld
hade byggt oöverstigliga murar
till det verkliga livet
till dom verkliga människorna

ur "Stenansiktenas rike"
(Christer Forsström ?, ISBN 91-631-4165-5 ?)

Jag föredrar att leva i "det verkliga livet" bland de "verkliga människorna" framför en karriär som ger mer pengar och mer status ...
Man har alltid ett val ...
Jag har gjort mitt ... står för det ...

Bosse

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 48.3 ms, (incl. log: 36.0 ms) ||