Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht
Rubrik

Matematiker har formel för lyckat äktenskap

Röda geléhjärtan på Valentindagen är ingen säker väg till ett lyckligt förhållande. Bättre då att lära sig den matematiska formeln, för den finns hävdar amerikanska forskare.

Valentin hjärta
Hellre en
miniräknare.

Är det möjligt att matematiskt räkna ut om ett äktenskap kommer att hålla eller inte?

Ja, hävdar matematikerna James Murray och Kristin Swanson som för BBC hävdar att de med 94 procents säkerhet kan räkna fram om ett äktenskap kommer att hålla livet ut, eller spricka någonstans på vägen.

Vid Relationship Research Institute på Washington-universitetet i Seattle har de vid något som i vardagslag kallas för kärlekskliniken (Lovelab) utfört studier med omkring 500 par. De anser sig kunna bedöma framgången i den äktenskapliga samvaron för dessa med över 90 procent säkerhet.

En hållbarhetstest börjar med att få fylla i formulär som ger en bild av personernas personligheter. Sedan kläs de med sensorer som mäter deras fysiska och psykiska reaktioner under besvärliga samtal, exempelvis klassiskt laddade diskussioner om pengar.

Det magiska talet är fem, påstår forskarna. Om paret under ett känsligt samtal lyckas lägga in fem eller fler positiva kommentarer, skämt eller skratt - då kommer relationen att hålla. De båda tu har då visat att de har förmåga att kommunicera känslomässigt, vilket är a och o för ett lyckat förhållande.

Rönen presenteras under den nu pågående forskarkongressen AAAS i Seattle.

Ny Teknik 2004-02-14

 
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 252 av personer² & 1727 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 3 av personer² & 79 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 2 personer², 14 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 5.6/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 89 personer², 130 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 2.8/person², 13.3/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 8 av personer² & 58 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.0 personer² & 4.3 robotar²
- Robotar utgör 87.3% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 24.5 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 9.7 (ms), inclusive Includetime: 0.9 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 42.4 ms, (incl. log: 35.5 ms) || Regn gör världen vacker!