Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

"Min" lilla skånska sjö

Denna webbsida är nedlagd och innehållet borttaget

2009-06-06:
Innehållet blev gammalt då jag ej uppdaterade längre pga av flytt ifrån Skåne, där sjön finns.
Fotona var gamla dåliga, mest inscannade analoga foton...
Så webbsidans kvalitet och aktualitet blev för dålig för att få vara kvar...
Låter ett par av de digitala foton vara kvar ändå... Från Dagstorpssjön (karta), som den heter...
/ Webmaster

 

Dagstorpssjön
Dagstorpssjön
Dagstorpssjön
 
 
 
 

Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 252 av personer² & 1719 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 3 av personer² & 71 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 2 personer², 14 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 5.1/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 89 personer², 130 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 2.8/person², 13.2/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 8 av personer² & 57 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.0 personer² & 4.3 robotar²
- Robotar utgör 87.2% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 25.3 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 11.5 (ms), inclusive Includetime: 1.1 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 44.7 ms, (incl. log: 38.1 ms) || Regn gör världen vacker!