Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Oetiskt och miljöförstörande kärnkraft

Folkkampanjen
Ställ om Sverige
World Future Council
Sustainable Earth
WWF
MJV
Attac
Framtidsjorden
Ställ Om
GreenPeace
Friends of the Earth

Inledning: Jag skriver detta efter den fruktansvärda jordbävningen 11 Mars 2011 i Japan, med efterföljande tsunami samt härdsmälta och explosion i tre kärnkraftreaktorer. Jag har dock haft planer på denna text i ett par år. Röstade ju nej till kärnkraft redan på den tiden...

Uranbrytningens allvarliga konsekvenser på miljö och hälsa

Det finns många farliga ämnen naturligt på vår jord men som tur är, är väldigt mycket av dessa inkapslade i massivt berg och därmed gjorts ofarligt och i stort oåtkomligt för naturen och allt levande.

Att pulvrisera enorma mängder av just dessa bergarter med de högsta halterna av farliga ämnen som tungmetaller och radioaktiva ämnen och göra dessa tillgängliga för kraftig urlakning för all framtid måste ju vara fullständig idioti av mänskligheten, anser jag!
Tungmetaller har ingen halveringstid!!!

Enligt min bedömning är detta ett av de avgörande motiven att vara emot kärnkraft som energikälla! (Men risken för kärnkraftshaveri med härdsmälta är också en stor anledning, visar bl.a. jordbävningen i Japan 2011-03-11 (Wikipedia: Jordbävningen vid Tohoku 2011) och incidenten i Forsmark 2006!)

Inte minst med tanke på hur mycket färskvatten som kommer förgiftas och en av mänsklighetens utmaningar framöver är att få dricksvattnet att räcka till alla! Detta är en fråga om moral, etik, ansvar och rättvisa! (källa1, källa2)

Det är ju just detta som kärnkraft innebär, då dels de fyndigheter där kärnbränsle (uran) kan brytas innehåller väldigt mycket andra giftiga och farliga ämnen i ovanligt hög koncentration, dels så finns själva Uranet i väldigt låg koncentration så det blir enorma mängder berg (eller skiffer) som man bryter och pulvriserar.

Ofta fås mindre än 1kg uran ut ur ett ton berg, samt omkring 90% av den ursprungliga radioaktiviteten blir kvar i avfallshögarna (ihop med alla övriga giftiga tungmetaller och kemikalier)! (källa)

I detta perspektiv ter sig olycksrisken vid ett kärnkraftverk eller problemet med eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle som relativt små problem, tycker jag!
Detta är ju inte fråga OM det händer en olycka, utan det här pågår konstant för all framtid!!!
Finns redan mycket stora områden i bl.a. indianreservatet Wollaston Lake i Kanada som är förgiftade av ämnen som lakas ur från kärnbränslebrytningens enorma avfallshögar! (källa1, källa2)

"Många av urinvånarna har redan dött i cancer, och kvinnorna föder ofta barn med genetiska skador. Ghanshyam Birulee är en av tusentals urinvånare i Indien, Australien, Kanada, Afrika eller Sydamerika, som inte kan förstå varför politikerna pratar om "ren" energi." (källa)

Är det verkligen försvarligt att lämna ett sådan oåterkalleligt arv vidare till kommande generationer?
Mitt svar är ett entydigt NEJ!
Kärnkraft är en oåterkallelig återvändsgränd!

"I slutet av 60-talet bröt man uran i Sverige. Uranbrytningen var kommersiellt olönsam och när miljöförstörelsen blev tydlig för allmänheten upphörde brytningen. Idag importerar vi uran som bryts i Kanada, Ryssland, Namibia och Australien. Vi får kärnkraft – de får uranbrytningens konsekvenser." (källa)

Varför vill inte kärnkraftsförespråkare se dessa grundläggande och allvarliga problem med kärnkraften (miljöproblem / hälsoproblem), som uranbrytningen innebär?
Att påstå att kärnkraft är en "ren" energikälla måste vara det värsta hyckleri, falsket, förljugenhet och förnekelse världen skådat, känner jag!
Och ett kärnkrafthaveri som katastrofen i Tjernobyl är verkligen inte "ren" lokalt heller!

Jag tycker det är oetiskt att utnyttja energikällor, som kärnkraften, för vår energiförsörjning som skapar mycket svåra hälsoproblem och miljöproblem för folk i helt andra delar av världen!
Är att skapa en bra vardag för oss, på andra människors bekostnad, tycker jag! (källa)

För mig är kärnkraft därmed etiskt och miljömässigt helt oacceptabel!
/ Bosse (utbildad maskiningenjör som arbetat många år med maskinutveckling och avancerad teknisk problemlösning)

PS. Se länkar och referenser längre ned på webbsidan. DS.


Oacceptabelt - Leder till katastrof om nödsystemens långvariga drift falerar

"Att bygga något så fundamentalt som energiförsörjningen på så instabila system som vi gör i dag är inte hållbart." (Ledaren, Aftonbladet 2011-03-15)

Ja just detta har om något blivit extremt tydligt i och med haverierna, explosionerna och härdsmältorna i de Japanska kärnreaktorerna i Fukushima 1 (Fukushima 1, Wikipedia), efter den stora jordbävningen 2011-03-11 med den efterföljande drygt 20m höga tsunamin!

Reservkraften (el) för nödkylningen slogs ut av den stora tsunamien! (källa)
Och detta är just kärnkraftverkens akilleshäl / svaghet, att den är fullständigt beroende av nödkylning dagar, veckor och månader efter att den stoppats och effekten stängts av!
Måste kylas i 5 år, enligt NyTeknik!

Använt kärnbränsle i bassänger kräver t.o.m. oavbruten kylning flera år.
Utan denna kylning fås ett kärnkrafthaveri med härdsmälta och tillslut stora livsfarliga radioaktiva utsläpp i omgivningen, som då blir livsfarlig för människor i överskådlig framtid!


Dessutom har det nu visat sig i Fukushima 1 att när delar av kärnbränslestavarna blottläggs ovanför vattennivån, när man inte klarar att upprätthålla nödkylningen, så bildas stora mängder vätgas som ger upphov till högexplosiv knallgas, vilket i Fukushima lett till 3st bomblika kraftiga explosioner som sprängt sönder reaktorbyggnaderna! Då skadas även livsnödvändiga instrument och övervakningsutrustning.

Tydligen är kärnreaktorerna inte konstruerade så att denna farliga vätgasblanding avleds säkert från reaktorbyggnaden utan explosionsrisk! Är väl en sådan där "oförutsägbar" och "osannolik" händelse som man inte räknat med ska inträffa!

Och här har vi den kärnan som utgör faran med kärnkraftverk / kärnenergi, att alla haverier och olyckor hittills har alltid berott på någon "oförutsägbar" och "osannolik" händelse man inte haft förmåga att förutse och ta hänsyn till i kärnkraftverkets konstruktion och säkerhetssystem! (Se: Svensk incident i Forsmark 2006)

Skrämmande nog höll Svenska myndigheter på att avsluta en stor krisövning i Oskarshamns kärnkraftverk, med ett liknande scenario som det i Japanska Fukushima nu i Mars 2011.
Syftet var att öva på att hantera konsekvenserna av en kärnkraftsolycka.

En del av händelseutvecklingen i övningen var ganska lik det som händer i Japan med ett strömbortfall som gjorde att det blev ett radioaktivt utsläpp, säger Niclas Karlsson, övningsledare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I scenariot ingick att issörja hade fryst igen kylvattenintaget. Kylningen fungerade inte på ett tillfredsställande sätt. (källa1, källa2)
(Ett realistiskt scenario isvintern 2011, isen i Kalmarsund 2011.)

Om man verkligen gör en seriös FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) på just detta långvariga krav på fungerande uthållig nödkylning efter reaktorstopp, är jag övertygad om att man hade kommit fram till att konsekvenserna är så enormt allvarliga att även en otroligt liten risk, som av de oförutsägbara och ovanliga händelser som alltid kan inträffa, ger som resultat att kärnkraft är orimlig att använda som energikälla för mänskligheten.
FMEA ställer just sannolikheten att något inträffar mot skadeeffekten / konsekvensen det får!

Just detta att nödkylning måste vara 100% ofelbar under så lång tid för att man inte ska få ett kärnkrafthaveri med härdsmälta, bara för att man stoppar kärnkraftverket och slår av energiproduktionen, känns för mig som helt orimligt!
/ Bosse


Varför strålningsskador är värre än andra skador (2011-03-24)

Skadar genetisk kod / arvsanlag / DNA, grunden för vår existens => ska komma mer här så småningom...
Radioaktivitet förstör det allra heligast allt levande har, våra arvsanlag, våra gener. Och radioaktivt material är ju ofta kvar under mer än en förutsägbar tid.
Artikeln "Den tysta cancern efter Tjernobyl" visar ju på att vi högst sannolikt har många dödsfall fortfarande här i Sverige efter det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl-katastrofen. Så de som hävdar att det "bara" dog några tiotal av Tjernobyl-katastrofen är ju ute på hal is, anser jag!

Och just förstörda arvsanlag av radioaktiv strålning från kärnkraften är ju väldokumenterat från inte minst dess uranbrytning:
""Ingen vill gifta sig med våra döttrar. Och när en kvinna blir gravid är det inte längre något vi gläds åt, utan vi känner rädsla och sorg. För ingen vet om barnet blir friskt." Så beskriver Ghanshyam Birulee från Adivasifolket situationen i sin hemregion Jharkhandi i östra Indien, där den indiska regeringen har låtit bryta uran i drygt 40 år." Urinvånarna får betala priset, Uranbrytningens konsekvenser.
Uranbrytning förorenar samhällen i Niger (Läkare för miljön)
Sverige har ju förbjudit uranbrytning för dess hemska negativa miljökonsekvenser, så är ju bekvämt om man är för kärnkraft att låta andra ta konsekvenserna för att slippa vindkraft eller annan hållbar energiproduktion här hemma hos oss då med sina konsekvenser.


Tjernobyl-zonen och djuren

Varför Tjernobyl-zonen inte är en steril död öken, men ändå katastrofal för mänskligt liv:

"Större vilda däggdjur i området får sina första ungar vid ca 1-2 års ålder. Ungarna är sedan med sin mor i ca 1 år. För artens överlevnad räcker det alltså att djuren klarar strålningen i 3 år.

En människa kan föda barn vid ca 15 års ålder och är fram till dess ganska beroende av sina föräldrar. För att säkra nästa generation måste man alltså som människa överleva i radioaktiviteten i åtminstone 30 år, varav de första 15 utan skador på könsceller.

Ja, det kan vara 13 och 26 år, men för det moderna samhället så är det i praktiken 25-30 och 50-55 års överlevnad som gäller.

För en del mindre däggdjur, t ex skogsmöss så kan man klara av 3-4 generationer om året och de kan alltså både strunta i strålningen och oavsett snabbt äta sig igenom 100-talet generationer som kanske blir bättre anpassade till högstrålningsmiljö.

Man kan iaf inte säga att "för djur överlever runt Tjernobyl så kan mänskligheten leva i en sådan strålningsmiljö"." (skrivet av Cornucopia?)

(2011-08-08)
En källa anger att en vetenskaplig analys kommit fram till att Tjernobylolyckan orsakat 985.000 dödsfall mellan 1986 och 2004 i det mest utsatta områdena runt Tjernobyl och i Vitryssland.
Helt fruktansvärt och obegripligt!!!
Måste ju mana till eftertanke hos varenda kännande och empatisk individ i världen!


Länkar:
Urinvånarna får betala priset - Uranbrytningens konsekvenser, Miljömagasinet
Uranbrytning - Folkkampanjen
Stoppa uranjakten i Sverige - Naturskyddsföreningen, om konsekvenserna
Uranet har tvingat folk på flykt - Nyheterna.net, Om: Uranet till Oskarshamns kärnkraftverk
Många dödsfall i uranets spår - Följderna av uranbrytning
Uranbrytning hot mot människor och miljö - Bengt Silfverstrand
Uranbrytning - Varför är det så farligt? - Greenpeace
Kärnkraftens ursprung, del 1 - artikelserie om kärnbränslets ursprung i uranbrytingen
Kärnkraftens ursprung, del 2 - artikelserie om kärnbränslets ursprung i uranbrytingen
Uranbrytning förgiftar byar i Niger - Läkare för miljön 2010-04-02 (LFM)
Kärnkraft är ingen klok lösning - Maria Wetterstrand, Miljöpartiet "Det är helt enkelt ingen klok lösning att ta sig bort från ett miljöhot genom att skapa ett annat." (om växthuseffekten vs kärnkraften)
StällOm - Klimatsajten om energi och miljö (blogg från svt.se)
Japan Earthquake: before and after - den stora jordbävningen 2011-03-11
Jordbävningen i Japan 11 Mars 2011 - före och efter
Därför sprängdes reaktorn (Japan 2011) - Bild: vätgasexplosion, kylning och elavbrott i nödkraft
Kärnkraften har ingen framtid - "Att bygga något så fundamentalt som energiförsörjningen på så instabila system som vi gör i dag är inte hållbart."
Hur klassas en strålningsolycka? - Krisinformation.se / Strålsäkerhetsmyndigheten
Många reaktorer ligger i jordbävningszoner
Krismöte om europeisk kärnkraft
Börja avveckla kärnkraften nu! - Pressmeddelande från Folkkampanjen 13 mars 2011
Expert: Fukushima 2011 är en direkt parallell till Forsmark 2006 - Reflektera!!! Börja tänk!
Forsmark 25 juli 2006 klockan 13.20-13.42 - Internationell expertis har bedömt tillbudet som "nära en härdsmälta"!
Forsmarks kärnkraftverk - Incidenten i juli 2006
Hans Blix förvånad över kärnkraftsbrister - f.d. generalsekreterare för Internationella atomenergiorganet IAEA
Uninterruptible power supply
Deutschlands "Uralt-Reaktoren" in der Kritik - Die Deutsche Welle (tidning)
Gemensamt ställningstagande kring kärnkraft och kärnavfall - MJV
Haveri kan även drabba svenska kärnkraftverk - ska fler börja inse det nu?!
Kärnkraftsprotester ökar starkt i Europa - massiva demonstrationer i bl.a. Tyskland
NoNuclear.se - miljörörelsens syn på energifrågan
Fukushima 1 - Japanskt kärnkraftverk med härdsmältor i Mars 2011
Risk för nya läckor efter branden - Nu misstänker man att tre reaktorer läcker radioaktiv strålning.
Här dog kärnkraftrenässansen - Vi ser nog ett trendbrott på energiområdet just nu. (2011-03-16)
Reaktorerna måste kylas i fem år - Tidningen NyTeknik 2011-03-15
Det som händer i Fukushima kan hända i Sverige - angående att elförsörjningen till kylsystemet slagits ut.
Krisen i Fukushima - bra beskrivet vad som hänt i Japanska Fukushima Daiichi och Daini
Kärnkraftens framtid – inte bara en fråga om teknik - om förmåga att hantera komplicerad teknik
Slutet på atomåldern - utifrån krisen i kärnkraftverket Fukushima samt flera andra erfarenheter
Tage Danielssons berömda sannolikhetsmonolog från 1979 - Om sannolikhet och kärnkraft
Nuclear expert: "50-50 chance of a catastrophic radiation" from Japan - from an industry veteran.
Status of nuclear plant i Fukushima as of 12:30 March 16 - grafisk tabell över alla 6 reaktorerna
Japan earthquake: Japan warned over nuclear plants, WikiLeaks cables show - by International Atomic Energy Agency (IAEA) - Även i SvD: Säkerheten på kärnkraftverken var ifrågasatt av IAEA
"De har uppenbarligen förlorat kontrollen" - förklarar Frankrikes industriminister Eric Besson
Tjernobyl: Den omöjliga katastrofen - NyTeknik, teknikhistoria
Siemens börjar sälja direktdrivna turbiner - ny effektiv och billigare vindkraft
Norrmän borrar 5 000 meter ner - för fjärrvärme - fjärrvärmeanläggning där vattnet värms av berget
FriaTidningen - Kärnkraft - Alla artiklar om kärnkraft
Grön energi spikrakt upp - reaktionen på Japans kärnkraftsolycka vid jordbävningen 11 Mars 2011

(2011-03-24)
Tjernobyl: Den omöjliga katastrofen - en grundlig historisk genomgång, mycket läsvärd!
Härdsmältan var nära 2006 - om incidenten vid Forsmark 1 den 25 juli 2006
Totalt haveri efter bara ett dygn utan el - små säkerhetsmarginaler
Sveriges krav: ha dubbel säkerhet - kärnkraftsbolagen anser att det räcker med brandslangar
22 minuter som skakade Forsmark 2006 - 22min från Svenskt kärnkraftshaveri!
Fukushima chanslöst mot tsunamivågorna - vågorna mätte minst 23 meter
Därför smällde reaktorerna - om Fukushima i Japan
Forsmarks kärnkraftverk - Incidenten i juli 2006 - nära Svensk härdsmälta
Chernobyl Nuclear Power Plant Exclusion Zone - Tjernobyl-zonen

(2011-08-08)
"Strålskyddet är en skyddande image för kärnkraftsindustrin"
Ett steg mot en värld utan tillväxt

(2015-12-16)
Världen behöver inte mer kärnkraft, Tekn Dr Göran BryntseSustainable Earth - introduction to the limit of the earth, what everyone should know!


Denna webbsida skapades och publicerades första gången på Internet 2011-03-15. 

Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 33.7 ms, (incl. log: 21.1 ms) ||