Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Web Colours

Namngivna webbfärger med hex & rgb koder

Netscape innehöll tidigt en stor uppsättning namngivna färger och InternetExplorer följde efter.

Efter en del sökande hittade jag alla namnen på de 140 fördefinierade färgerna. Skapade här min egen färgpallett och tänkte att andra kunde ha nytta av den också!
Många fina namn och nyanser som färgerna fått, tycker jag!
Och färgen "chocolate" fanns med :) ;-) !!!
I HTML 4.0 och XHTML 1.0 är bara 16 namngivna systemfärger medtagna och tillåtna:
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, och yellow, vilka jag har markerat med fet kursivstil i tabellen nedan..

I HTML-koden skriver du t.ex. bgcolor="cyan" istället för det vanliga bgcolor="00FFFF".
De namngivna färgerna fungerar t.ex. för bakgrunds-, text-, linje- och ramfärger (åtminstone i IE 6).

Du kan även ladda ned ColorPic, ett smart litet gratisprogram som plockar färger ifrån din skärm eller ifrån egna färgpalletter och ger dig rgb, decimal, hex, Hue-Sat-Val och CMYK färgkoderna för färgnyansen.

black
rgb(000,000,000)
#000000
maroon
rgb(128,000,000)
#800000
green
rgb(000,128,000)
#008000
olive
rgb(128,128,000)
#808000
navy
rgb(000,000,128)
#000080
purple
rgb(128,000,128)
#800080
teal
rgb(000,128,128)
#008080
gray
rgb(128,128,128)
#808080
silver
rgb(192,192,192)
#C0C0C0
red
rgb(255,000,000)
#FF0000
lime
rgb(000,255,000)
#00FF00
yellow
rgb(255,255,000)
#FFFF00
blue
rgb(000,000,255)
#0000FF
fuchsia
rgb(255,000,255)
#FF00FF
aqua
rgb(000,255,255)
#00FFFF
white
rgb(255,255,255)
#FFFFFF
aliceblue
rgb(240,248,255)
#F0F8FF
antiquewhite
rgb(250,235,215)
#FAEBD7
aquamarine
rgb(127,255,212)
#7FFFD4
azure
rgb(240,255,255)
#F0FFFF
beige
rgb(245,245,220)
#F5F5DC
bisque
rgb(255,228,196)
#FFE4C4
blanchedalmond
rgb(255,235,205)
#FFEBCD
blueviolet
rgb(138,043,226)
#8A2BE2
brown
rgb(165,042,042)
#A52A2A
burlywood
rgb(222,184,135)
#DEB887
cadetblue
rgb(095,158,160)
#5F9EA0
chartreuse
rgb(127,255,000)
#7FFF00
chocolate
rgb(210,105,030)
#D2691E
coral
rgb(255,127,080)
#FF7F50
cornflowerblue
rgb(100,149,237)
#6495ED
cornsilk
rgb(255,248,220)
#FFF8DC
crimson
rgb(220,020,060)
#DC143C
cyan
rgb(000,255,255)
#00FFFF
darkblue
rgb(000,000,139)
#00008B
darkcyan
rgb(000,139,139)
#008B8B
darkgoldenrod
rgb(184,134,011)
#B8860B
darkgray
rgb(169,169,169)
#A9A9A9
darkgreen
rgb(000,100,000)
#006400
darkkhaki
rgb(189,183,107)
#BDB76B
darkmagenta
rgb(139,000,139)
#8B008B
darkolivegreen
rgb(085,107,047)
#556B2F
darkorange
rgb(255,140,000)
#FF8C00
darkorchid
rgb(153,050,204)
#9932CC
darkred
rgb(139,000,000)
#8B0000
darksalmon
rgb(233,150,122)
#E9967A
darkseagreen
rgb(143,188,143)
#8FBC8F
darkslateblue
rgb(072,061,139)
#483D8B
darkslategray
rgb(047,079,079)
#2F4F4F
darkturquoise
rgb(000,206,209)
#00CED1
darkviolet
rgb(148,000,211)
#9400D3
deeppink
rgb(255,020,147)
#FF1493
deepskyblue
rgb(000,191,255)
#00BFFF
dimgray
rgb(105,105,105)
#696969
dodgerblue
rgb(030,144,255)
#1E90FF
firebrick
rgb(178,034,034)
#B22222
floralwhite
rgb(255,250,240)
#FFFAF0
forestgreen
rgb(034,139,034)
#228B22
gainsboro
rgb(220,220,220)
#DCDCDC
ghostwhite
rgb(248,248,255)
#F8F8FF
gold
rgb(255,215,000)
#FFD700
goldenrod
rgb(218,165,032)
#DAA520
greenyellow
rgb(173,255,047)
#ADFF2F
honeydew
rgb(240,255,240)
#F0FFF0
hotpink
rgb(255,105,180)
#FF69B4
indianred
rgb(205,092,092)
#CD5C5C
indigo
rgb(075,000,130)
#4B0082
ivory
rgb(255,255,240)
#FFFFF0
khaki
rgb(240,230,140)
#F0E68C
lavender
rgb(230,230,250)
#E6E6FA
lavenderblush
rgb(255,240,245)
#FFF0F5
lawngreen
rgb(124,252,000)
#7CFC00
lemonchiffon
rgb(255,250,205)
#FFFACD
lightblue
rgb(173,216,230)
#ADD8E6
lightcoral
rgb(240,128,128)
#F08080
lightcyan
rgb(224,255,255)
#E0FFFF
lightgoldenrodyellow
rgb(250,250,210)
#FAFAD2
lightgreen
rgb(144,238,144)
#90EE90
lightgrey
rgb(211,211,211)
#D3D3D3
lightpink
rgb(255,182,193)
#FFB6C1
lightsalmon
rgb(255,160,122)
#FFA07A
lightseagreen
rgb(032,178,170)
#20B2AA
lightskyblue
rgb(135,206,250)
#87CEFA
lightslategray
rgb(119,136,153)
#778899
lightsteelblue
rgb(176,196,222)
#B0C4DE
lightyellow
rgb(255,255,224)
#FFFFE0
limegreen
rgb(050,205,050)
#32CD32
linen
rgb(250,240,230)
#FAF0E6
magenta
rgb(255,000,255)
#FF00FF
mediumaquamarine
rgb(102,205,170)
#66CDAA
mediumblue
rgb(000,000,205)
#0000CD
mediumorchid
rgb(186,085,211)
#BA55D3
mediumpurple
rgb(147,112,208)
#9370D0
mediumseagreen
rgb(060,179,113)
#3CB371
mediumslateblue
rgb(123,104,238)
#7B68EE
mediumspringgreen
rgb(000,250,154)
#00FA9A
mediumturquoise
rgb(072,209,204)
#48D1CC
mediumvioletred
rgb(199,021,133)
#C71585
midnightblue
rgb(025,025,112)
#191970
mintcream
rgb(245,255,250)
#F5FFFA
mistyrose
rgb(255,228,225)
#FFE4E1
moccasin
rgb(255,228,181)
#FFE4B5
navajowhite
rgb(255,222,173)
#FFDEAD
oldlace
rgb(253,245,230)
#FDF5E6
olivedrab
rgb(107,142,035)
#6B8E23
orange
rgb(255,165,000)
#FFA500
orangered
rgb(255,069,000)
#FF4500
orchid
rgb(218,112,214)
#DA70D6
palegoldenrod
rgb(238,232,170)
#EEE8AA
palegreen
rgb(152,251,152)
#98FB98
paleturquoise
rgb(175,238,238)
#AFEEEE
palevioletred
rgb(219,112,147)
#DB7093
papayawhip
rgb(255,239,213)
#FFEFD5
peachpuff
rgb(255,218,185)
#FFDAB9
peru
rgb(205,133,063)
#CD853F
pink
rgb(255,192,203)
#FFC0CB
plum
rgb(221,160,221)
#DDA0DD
powderblue
rgb(176,224,230)
#B0E0E6
rosybrown
rgb(188,143,143)
#BC8F8F
royalblue
rgb(065,105,225)
#4169E1
saddlebrown
rgb(139,069,019)
#8B4513
salmon
rgb(250,128,114)
#FA8072
sandybrown
rgb(244,164,096)
#F4A460
seagreen
rgb(046,139,087)
#2E8B57
seashell
rgb(255,245,238)
#FFF5EE
sienna
rgb(160,082,045)
#A0522D
skyblue
rgb(135,206,235)
#87CEEB
slateblue
rgb(106,090,205)
#6A5ACD
slategray
rgb(112,128,144)
#708090
snow
rgb(255,250,250)
#FFFAFA
springgreen
rgb(000,255,127)
#00FF7F
steelblue
rgb(070,130,180)
#4682B4
tan
rgb(210,180,140)
#D2B48C
thistle
rgb(216,191,216)
#D8BFD8
tomato
rgb(255,099,071)
#FF6347
turquoise
rgb(064,224,208)
#40E0D0
violet
rgb(238,130,238)
#EE82EE
wheat
rgb(245,222,179)
#F5DEB3
whitesmoke
rgb(245,245,245)
#F5F5F5
yellowgreen
rgb(154,205,050)
#9ACD32

Html-färgerna sorterade efter färgnyans hos ascii-code.com.


Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 34.4 ms, (incl. log: 25.9 ms) ||