Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Foton på Mitt Lund
ENIRO Karta centrala LundSida 3
Nyare
Foton

Sida 1
Äldre
Foton
Sida 2 (2) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 22:35
 1(29)
Förstora / Magnify
 2(29)
Förstora / Magnify
 3(29)
Förstora / Magnify
 4(29)
Förstora / Magnify
 5(29)
Förstora / Magnify
 6(29)
Förstora / Magnify
 7(29)
Förstora / Magnify
 8(29)
Förstora / Magnify
 9(29)
Förstora / Magnify
 10(29)
Förstora / Magnify
 11(29)
Förstora / Magnify
 12(29)
Förstora / Magnify
 13(29)
Förstora / Magnify
 14(29)
Förstora / Magnify
 15(29)
Förstora / Magnify
 16(29)
Förstora / Magnify
 17(29)
Förstora / Magnify
 18(29)
Förstora / Magnify
 19(29)
Förstora / Magnify
 20(29)
Förstora / Magnify
 21(29)
Förstora / Magnify
 22(29)
Förstora / Magnify
 23(29)
Förstora / Magnify
 24(29)
Förstora / Magnify
 25(29)
Förstora / Magnify
 26(29)
Förstora / Magnify
 27(29)
Förstora / Magnify
 28(29)
Förstora / Magnify
Julen 2004
L:a Fiskaregatan i Lund.
Är så mysigt med allt ljuspynt på stan ... värmer själen ...
 29(29)
Förstora / Magnify
Julen 2004
Bantorget i Lund. Belysta glascylindrar med luftbubblande vatten. Så fint i mörkret!

Sida 3
Nyare
Foton

Sida 1
Äldre
Foton
Sida 2 (2) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 22:35

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.058 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2464 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 154 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 9.6/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.2/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 82 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 24.1 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 3.4 (ms), inclusive Includetime: 1.1 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 97.3 ms, (incl. log: 28.7 ms) ||