Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Mina egna skapade bilder

Lite av mig jag uttrycker i främst digitalt skapade bilder.
Detta är mina egna personliga bilder, så låt dem stanna här!.
OBS! Copyright gäller både fotona här och själva bildidéerna!Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 22:37
 1(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/20 sec, f 3.5
Mer träning på tekniken att skapa en akvarellmålning av ett äpple. Är jätteskoj! Detta har jag drömt om i många år...
Utgår här bara från de tre primärfärgerna gul-röd-blå och blandar egna nyanser ur dem.
Akvarell, nybörjarkurs
 2(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/20 sec, f 3.5
Tränar på arbetsgången vid målning av motiv, samt tillämpar det vi lärt hittills. Målar av riktigt äpple, men fokus är på att lära tekniken, inte skapa en fin målning eller tavla.
Är tredje kurstillfället här.
Akvarell, nybörjarkurs
 3(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/20 sec, f 3.5
Lär oss arbetsgången vid avmålning av riktigt föremål.
Blev rätt fint ändå, speciellt skuggan blev mjukt fin.
Akvarell, nybörjarkurs
 4(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/25 sec, f 3.5
Lär oss en teknik med maskering, för som här måla björkstammar. Går hela tiden ut på att lära sig tekniken, inte skapa en fin målning.
Akvarell, nybörjarkurs
 5(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/25 sec, f 3.5
Tränar på mer gradering.
Akvarell, nybörjarkurs
 6(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/25 sec, f 3.5
Lär oss gradering, hur man kan få t.ex. en bakrund att tona.
Akvarell, nybörjarkurs
 7(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/25 sec, f 3.5
Liten träning i hur akvarell färgernas transparans kan ge olika effekt.
Akvarell, nybörjarkurs
 8(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/20 sec, f 3.5
Lär oss att blande de tre primärfärgerna gult-rött-blått till sekundärfärger.
Akvarell, nybörjarkurs
 9(16)
Förstora / Magnify
2009:10:30, 1/25 sec, f 3.5
Går en akvarellkurs för nybörjare. Här lär vi oss att få fram olika nyanser av samma färg genom spädning med vatten. Kursen riktar in sig på att lära ut grunderna i akvarellmålning.
Akvarell, Akvarell.se
Akvarell, nybörjarkurs
 10(16)
Förstora / Magnify
Teckning jag gjort i början av 1980-talet föreställande den dåvarande skånelängan från 1886 jag ägde, i tänkt renoverat skick.
 11(16)Okt. 2005
Jag hoppas på att komma igång igen med att skissa och måla med vattenfärg och senare kanske akvarell.
Skulle passa bra nu medan jag är sjukskriven.
Kanske kan bli i vinter?
Vill träna / lära mig att bli hyfsad på att måla och skissa.
 12(16)
Förstora / Magnify
Jag målade av en stor ask med solstickans tändstickor när jag håller i en tändsticka, 1987.
 13(16)
Förstora / Magnify
Skiss färglagd med vattenfärger jag gjorde 1983. Är en idéskiss hur köket kunde renoveras i den 1800-tals skånelänga jag bodde i på den tiden.
 14(16)
Förstora / Magnify
Skiss på ett timmerhus jag gjorde ur fantasin 1999. Blev aldrig mer än så här.
 15(16)
Förstora / Magnify
Skapad ur foto av maskrosblomma.
 16(16)
Förstora / Magnify
--- Sorg ---
Ur ideskiss från våren 2004

Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 22:37

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.033 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2485 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 173 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 10.8/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 83 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 26.3 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 10.2 (ms), inclusive Includetime: 1.7 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 89.8 ms, (incl. log: 39.1 ms) ||