Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Fotografiskt - Foto Konst

Photographic - Photo Art


Mina lite mer fotografiskt tagna fonton med tanke och känsla i fotandet, lite åt det konstnärliga.
Har även skrivit lite om mina tankar och funderingar kring en del av fotona.



Sida 8
Nyare
Foton

Sida 6
Äldre
Foton
Sida 7 (7) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-14, 00:49
Foton: Fotograf Plåtarn Bosse
 1(19)
Förstora / MagnifyBild: P2910
2007:07:13, 1/4 sec, f 3.5
 2(19)
Förstora / MagnifyBild: P2900
2009:05:02, 1/1000 sec, f 5
 3(19)
Förstora / MagnifyBild: P2890
2009:05:01, 1/1000 sec, f 5
 4(19)
Förstora / MagnifyBild: P2880
2009:04:30, 1/800 sec, f 4
 5(19)
Förstora / MagnifyBild: P2870
2009:04:23, 1/640 sec, f 5
 6(19)
Förstora / MagnifyBild: P2860
2009:04:23, 1/320 sec, f 5.7
 7(19)
Förstora / MagnifyBild: P2850
2009:04:23, 1/400 sec, f 5
 8(19)
Förstora / MagnifyBild: P2840
2009:04:17, 1/80 sec, f 5.7
 9(19)
Förstora / MagnifyBild: P2830
2009:04:15, 1/640 sec, f 5.7
 10(19)
Förstora / MagnifyBild: P2820
2009:04:11, 1/500 sec, f 5.7
 11(19)
Förstora / MagnifyBild: P2810
2009:04:07, 1/60 sec, f 3.5
 12(19)
Förstora / MagnifyBild: P2800
2009:04:04, 1/125 sec, f 5.7
 13(19)
Förstora / MagnifyBild: P2790
2009:04:02, 1/640 sec, f 5.7
 14(19)
Förstora / MagnifyBild: P2780
2009:04:02, 1/80 sec, f 2.8
 15(19)
Förstora / MagnifyBild: P2770
2009:04:02, 1/400 sec, f 5
 16(19)
Förstora / MagnifyBild: P2760
2009:04:02, 1/200 sec, f 4
 17(19)
Förstora / MagnifyBild: P2750
2009:03:30, 1/250 sec, f 4
 18(19)
Förstora / MagnifyBild: P2740
2009:03:30, 1/500 sec, f 4
 19(19)
Förstora / MagnifyBild: P2730
2009:03:26, 1/60 sec, f 2.8

Sida 8
Nyare
Foton

Sida 6
Äldre
Foton
Sida 7 (7) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-14, 00:49
Foton: Fotograf Plåtarn Bosse

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.07099999999999999 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2451 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 141 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 8.8/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.2/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 82 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 24.4 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 3.3 (ms), inclusive Includetime: 1.2 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 124 ms, (incl. log: 28.7 ms) ||