Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Foton om LivsKraft

Livskraft - lite olika motiv och stämningar över livskraft som jag fångat på bild / foton.
Detta är mina egna personliga fotografier / bilder, fångade genom min kameralins.
Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2023-08-14, 02:15
 1(20)
Förstora / Magnify
2010:06:03, 1/400 sec, f 4
 2(20)
Förstora / Magnify
2010:05:31, 1/160 sec, f 5.7
 3(20)
Förstora / Magnify
2010:05:05, 1/30 sec, f 5.7
Björkar har en fantastisk livskraft och ses ibland i miljöer som känns helt omöjliga att växa i. Som denna björkplanta högt uppe på en stenmur, som är byggd direkt på berget intill kraftstationens byggnad. Hur får björken tag i någon näring att leva på. Även vatten känns som en bristvara här. Vid Gamlebro i centrala Norrköping.
 4(20)
Förstora / Magnify
2009:06:06, 1/250 sec, f 5.7
En fint gulblommande växt högt upp på en i övrigt steril stenmur, invid vattenfallen vid Drags i Norrköping. Här ser man i och för sig att vatten stänker ända upp till växten, men hur livnär den sig i övrigt?
 5(20)
Förstora / Magnify
2009:06:06, 1/160 sec, f 4.5
Hur kan ormbunkarna överleva här högt upp på Bergsbron centralt i Norrköping? Är ju bara sten, betong och asfalt samt långt ned till vattnet. Naturen har verkligen Livskraft!
 6(20)
Förstora / Magnify
2008:10:09, 1/33 sec, f 3.5
En liten Rönn visar upp sin konst i livskraft en bit ut på Bergsbron i Norrköping, där det bara finns sten, asfalt och betong.
 7(20)
Förstora / Magnify
2007:08:17, 1/214 sec, f 3.5
Björkar står verkligen för livskraft, som här högst upp på en 3m hög tegelmur, i ett förfallet industriområde i Eslöv.
 8(20)
Förstora / Magnify
2007:07:16, 1/130 sec, f 3.5
Grönska i annars steril byggnads- / industrimiljö på kraftstationen "Bergsbron-Havet" i Norrköping city. Även i dessa miljöer finns naturens livskraft närvarande :-)
 9(20)
Förstora / Magnify
2008:09:19, 1/60 sec, f 3.5
Björkar växer överallt, som här grundmuren till unversitetets äldre byggnad vid Motala Ström, i Industrilandskapet i Norrköping.
 10(20)
Förstora / Magnify
2008:08:23, 1/100 sec, f 4
I kvarndammen / ån in till Häfla Hammarsmedja kom denna grönskande stock flytande. Ingen brist på vatten i alla fall. Så varför ge upp livet!
 11(20)
Förstora / Magnify
2008:07:05, 1/113 sec, f 3.5
En björk har valt att växa i springan mellan stenblocken i denna vägg, högt över Motala Ströms vatten i Norrköping. Suckar nog efter vattnet nedanför!
 12(20)
Förstora / Magnify
2008:05:08, 1/125 sec, f 3.5
En gammal murken stubbe bildar näring och boplats åt en ny släkting, någon stans i Småland.
 13(20)
Förstora / Magnify
2007:07:21, 1/15 sec, f 3.5
Förstår inte hur tallplantan kan överleva på detta gamla miltära betongfort, byggt där det bara är klipphällar och ingen jord i närheten, i Eköns naturreservat.
 14(20)
Förstora / Magnify
2006:08:05, 1/25 sec, f 3.5
Föryngring på gång - liten tall växer i gammal rötskadad bjälke högt upp i luften. Bjälken tillhör fackverket som håller vattentuben in till Massmanska Kvarnen, i kvarteret Bergslagen i Ronneby. Karta
 15(20)
Förstora / Magnify
2005-09-22
Träd där en stor del av kronan dött ut men som ändå kämpar på tycker jag utstrålar en kraft och även en charm!
 16(20)
Förstora / Magnify
2005-05-14
Liljekonvaljernas genombrott genom asfalten är fullbordat och nu blommar de!
 17(20)
Förstora / Magnify
2005-04-30
Liljekonvaljerna fortsätter sin väg genom asfalten, ut från min trädgård!
 18(20)
Förstora / Magnify
2005-04-23
Livskraft! Liljekonvalj bryter sig igenom asfalten!!! Har tydligen bestämt sig för att vandra utanför min trädgård. Är fascinerande att en späd växt klarar det ..
 19(20)
Förstora / Magnify
December 2004
Avblåst gren på äng vid Ringsjön i Skåne.
 20(20)
Förstora / Magnify
December 2004
Gammalt träd (ek) kämpar än fast hela toppen blåst av under sommaren.

Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2023-08-14, 02:15

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.008999999999999999 second(s) servertime to complete.
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 43.5 ms, (incl. log: 29.3 ms) ||