Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Foton på Skorstenar och ett o annat lite speciellt tak

Har du tänkt på hur olika skorstenar kan se ut? (Och tak ...)
Skiljer i både material, design och placering.
Vissa är nästan lite konstnärligt tillkommna, personliga!Sida 4
Nyare
Foton

Sida 2
Äldre
Foton
Sida 3 (3) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 19:36
 1(9)
Förstora / Magnify
2010:08:28, 1/400 sec, f 5
 2(9)
Förstora / Magnify
2010:08:28, 1/320 sec, f 5
 3(9)
Förstora / Magnify
2010:06:07, 1/320 sec, f 4
 4(9)
Förstora / Magnify
2010:05:31, 1/640 sec, f 5
 5(9)
Förstora / Magnify
2010:04:11, 1/160 sec, f 8
 6(9)
Förstora / Magnify
2010:02:17, 1/500 sec, f 5
 7(9)
Förstora / Magnify
2010:02:11, 1/320 sec, f 5
 8(9)
Förstora / Magnify
2010:02:11, 1/400 sec, f 5
 9(9)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/125 sec, f 5

Sida 4
Nyare
Foton

Sida 2
Äldre
Foton
Sida 3 (3) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 19:36

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.1 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 252 av personer² & 1728 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 3 av personer² & 80 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 2 personer², 14 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 5.7/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 89 personer², 130 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 2.8/person², 13.3/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 8 av personer² & 58 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.0 personer² & 4.3 robotar²
- Robotar utgör 87.3% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 25.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 3.3 (ms), inclusive Includetime: 1.0 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 152 ms, (incl. log: 32.7 ms) || Regn gör världen vacker!