Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Aktuellt just nu - Fotodagbok 2011

Lite från mitt liv, mitt LivsRum, den senaste tiden ... lite aktuellt ... bilder, foton och text.
< FotoDagbok 2010FotoDagbok 2012 >Jag uppdaterar inte riktigt så ofta som en dagbok.
De mest aktuella bilderna är sorterade överst.
Sida 7
Nyare
Foton

Sida 5
Äldre
Foton
Sida 6 (6) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-17, 11:41
 1(6)
Förstora / Magnify
2011:08:15, 1/160 sec, f 4
I helgen var det dags för den årliga universitetstraditionen att måla kår-, sektions- och föreningsmärken i Märkesbacken på Västgötegatan i Norrköping. Arrangerat av Kårhuset Trappan. Skoj kommunen tillåter det här! Är ett trevligt inslag i gatumiljön här.
Märkesbacken Västgötegatan
 2(6)
Förstora / Magnify
2011:08:15, 1/125 sec, f 4
Kår-, sektions- och föreningsmärkena i Märkesbacken på Västgötegatan målas väldigt fint och finns kvar hela året där.
Märkesbacken Västgötegatan
 3(6)
Förstora / Magnify
2011:08:15, 1/160 sec, f 4
Undrans om en sådan här "Märkesbacke" är unikt för Norrköping, eller om det finns i andra städer också? Jag har aldrigt sett det tidigare.
Märkesbacken Västgötegatan
 4(6)
Förstora / Magnify
2011:08:15, 1/20 sec, f 4
Är en så tuff ruff industrimiljö bevarad i Värmekyrkan, som här cafédelen i källarplanet.
Dinosaurium Värmekyrkan
 5(6)
Förstora / Magnify
2011:08:15, 1/10 sec, f 4
Besöker den jättefina och världsunika utställningen om dinosaurier i Värmekyrkan i Industrilandskapet, Norrköping.
Dinosaurium Värmekyrkan
 6(6)
Förstora / Magnify
2011:08:15, 1/25 sec, f 3.2
Här fanns mycket fint material från utgrävningar, samt ännu mer fint informationsmaterial att läsa genom hela utsällningen. Tyvärr orkar jag inte läsa så mycket, innan jag blir dålig, men annars var nog texterna nästan det mest givande, med fina beskrivningar av jordens utveckling under och från den här tiden.
Dinosaurium Värmekyrkan

Sida 7
Nyare
Foton

Sida 5
Äldre
Foton
Sida 6 (6) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-17, 11:41

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.024 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2461 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 151 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 9.4/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.2/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 82 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 25.3 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 10.1 (ms), inclusive Includetime: 1.5 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 76.4 ms, (incl. log: 37.9 ms) ||