Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Foton med speciellt ljus i, solnedgångar eller himmel

Ljus kan vara så fint, ibland annorlunda, både på himmel och annan stans!
Sida 5
Nyare
Foton

Sida 3
Äldre
Foton
Sida 4 (4) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 1970-01-01, 01:00
 1(30)
Förstora / Magnify
 2(30)
Förstora / Magnify
2010:07:19, 6/10 sec, f 4.5
 3(30)
Förstora / Magnify
 4(30)
Förstora / Magnify
2010:07:13, 1/125 sec, f 3.2
 5(30)
Förstora / Magnify
2010:05:17, 1/1000 sec, f 7.1
 6(30)
Förstora / Magnify
2010:05:17, 1/1000 sec, f 8
 7(30)
Förstora / Magnify
2010:05:07, 1/125 sec, f 5
 8(30)
Förstora / Magnify
2010:04:29, 1/1000 sec, f 5
 9(30)
Förstora / Magnify
2010:02:11, 1/500 sec, f 5
 10(30)
Förstora / Magnify
2010:02:11, 1/1000 sec, f 6.3
 11(30)
Förstora / Magnify
2010:02:04, 1/160 sec, f 5
 12(30)
Förstora / Magnify
2010:02:04, 1/500 sec, f 5
 13(30)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/320 sec, f 5
 14(30)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/500 sec, f 5
 15(30)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/320 sec, f 5
 16(30)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/800 sec, f 4
 17(30)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/1000 sec, f 4.5
 18(30)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/1000 sec, f 4.5
 19(30)
Förstora / Magnify
2010:01:30, 1/1000 sec, f 5.6
 20(30)
Förstora / Magnify
2010:01:28, 1/125 sec, f 5.7
 21(30)
Förstora / Magnify
2010:01:24, 1/160 sec, f 4
 22(30)
Förstora / Magnify
2010:01:21, 1/1000 sec, f 5
 23(30)
Förstora / Magnify
2010:01:14, 1/13 sec, f 5
 24(30)
Förstora / Magnify
2008:11:27, 1/1600 sec, f 8
 25(30)
Förstora / Magnify
2008:11:21, 1/60 sec, f 3.5
 26(30)
Förstora / Magnify
2008:11:16, 1/2000 sec, f 8
 27(30)
Förstora / Magnify
2008:11:06, 1/6 sec, f 3.5
 28(30)
Förstora / Magnify
2008:11:02, 1/1000 sec, f 6.3
 29(30)
Förstora / Magnify
2008:11:01, 1/40 sec, f 3.5
 30(30)
Förstora / Magnify
2008:11:01, 1/60 sec, f 3.5

Sida 5
Nyare
Foton

Sida 3
Äldre
Foton
Sida 4 (4) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 1970-01-01, 01:00

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.093 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2483 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 173 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 10.8/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 83 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 34.6 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 3.0 (ms), inclusive Includetime: 1.0 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 154 ms, (incl. log: 39.0 ms) ||