Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Motorcirkus... en StuntshowSida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 22:37
 1(9)
Förstora / Magnify
En Monster Truck kör över de två skrotbilarna.
 2(9)
Förstora / Magnify
En av flera Monster Truck på showen ...
 3(9)
Förstora / Magnify
En skrotbil ställs upp på bakänden stödd av några träreglar och så kör man på denna bil ... här har den precis snurrat 1/2 varv i luften.
 4(9)
Förstora / Magnify
Voltande med skrotbil ... man ser den liggande förarens vita hjälm genom bakrutan.
 5(9)
Förstora / Magnify
Hopp över motsvarande 8 bilar parkerade sida vid sida.
 6(9)
Förstora / Magnify
Balansakt med bara ca 10 cm mellan stötfångarna! Körde en lång sträcka inkl. svängande.
 7(9)
Förstora / Magnify
Balansakt på två hjul ... kör runt i en snäv cirkel!
 8(9)
Förstora / Magnify
En stuntman bogseras på en släpskiva bakom bilen igenom brinnande bensin. Tittar du noga så ser du konturerna av en person mitt i eldslågorna! Mitt nedre vänstra © på bilden i full storlek är över personens bak.
 9(9)
Förstora / Magnify
Lite uppvärmning av både förare och däck ... däckrök!

Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-13, 22:37

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.014 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2488 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 175 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 10.9/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 83 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 23.1 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 4.4 (ms), inclusive Includetime: 1.0 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 52.2 ms, (incl. log: 28.8 ms) ||