Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Foton på "klotter", både gammalt och modernt

Klotter... eller nästan lite av bomärke, ett spår efter den som skapat det.
Kanske ett behov att synas... eller kanske bli ihågkommen.
Är inget nytt i alla fall... här nedan har jag "klotter" från år 1900 och framåt!
Kanske är en webbplats som den här lite av samma natur... ?
Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-14, 00:50
 1(19)
Förstora / Magnify
2009:09:15, 1/125 sec, f 4
 2(19)
Förstora / Magnify
2009:08:20, 1/60 sec, f 2.8
 3(19)
Förstora / Magnify
2009:08:20, 1/160 sec, f 4
 4(19)
Förstora / Magnify
2009:04:23, 1/200 sec, f 4.5
 5(19)
Förstora / Magnify
2007:09:17, 1/1 sec, f 2.7
"Klotter" i sanden under minnesljus i Kristine Kyrkan i Jönköping.
 6(19)
Förstora / Magnify
2004-06-25
Klotter i ett vindskydd på Söderåsen ... eller snarare bomärken att man varit där.
 7(19)
Förstora / Magnify
2003 Söderåsen
En blå stigmarkering som gjorts glad av någon (klotter)...
gjorts om till en Smiley figur...
 8(19)
Förstora / Magnify
Karta över var ön Storaskär ligger utanför Steninge i Halland.
ENIRO-karta: vid Göstas Kafé
 9(19)
Förstora / Magnify
Vy från stranden mot ön Storaskär och den pir av betong som leder ut dit.
 10(19)
Förstora / Magnify
"Göran Bohman 1950"
 11(19)
Förstora / Magnify
"Rolf"
 12(19)
Förstora / Magnify
"SVEN ÅKE"
 13(19)
Förstora / Magnify
"Sv" ("Gv"?)
 14(19)
Förstora / Magnify
"BOSSE" (Inte jag!)
 15(19)
Förstora / Magnify
"RUD BOHMAN"
"19------00"
 16(19)
Förstora / Magnify
"RT" "PÄR 27-4-80"
 17(19)
Förstora / Magnify
"ADINA"
 18(19)
Förstora / Magnify
"I-E-K-B 9/5 64"
 19(19)
Förstora / Magnify
"JA-AS"

Sida 2
Nyare
Foton

Sida 0
Äldre
Foton
Sida 1 (1) (sida 1 = äldsta foton)
Senast uppdaterat: 2011-08-14, 00:50

© Php Gallery script by Bosse´s AutonomTech.se. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory.

Php Gallery Script took 0.046 second(s) servertime to complete.
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2478 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 168 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 10.5/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.3/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 83 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 26.1 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 3.0 (ms), inclusive Includetime: 1.1 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 99.2 ms, (incl. log: 30.9 ms) ||