Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht

Fruktan av det Kraftfulla

Ljusets Tal

”Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga.

Vår djupaste fruktan är
att vi är omåttligt kraftfulla.

Det är vårt ljus, inte vårt mörker,
som skrämmer oss mest.

Vi frågar oss själva:
Vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen,
talangfull och sagolik?

Egentligen, om du inte är det, vad är du då?

Du är ett barn av Gud.

Att du leker liten förbättrar inte världen.

Det är ingenting upplyst med att förminska dig
så att andra inte skall känna sig osäkra omkring dig.

Vi föddes till att manifestera
Guds härlighet som är i oss.

Den är inte bara i några av oss, den är i oss alla.

Och när vi låter vårt eget ljus skina
ger vi omedvetet andra människor
tillåtelse att göra det samma.

När vi är frigjorda ifrån vår egen rädsla,
frigör vår närvaro automatiskt andra.”

(Nelson Mandela i sitt installationsanförande 1994)

Talet hölls av Nelson Mandela då han blev president i Sydafrika efter att ha suttit nära 30 år i fängelse.
Och du som har svårt för ordet *Gud* kan t.ex. byta ut det till *Naturen*.
När jag läste detta första gången så gav det upphov till många tankar, funderingar och reflektioner inuti mig.  ... ... ...

Det är klart att det kraftfulla inom oss skall släppas fram till något positivt!
En inre kraftfullhet, ett inre ljus och styrka som släpps fram på ett naturligt sunt sätt är naturligtvis bara bra och till nytta för oss själva och vår omgivning ...

Om någon i vår omgivning inte klarar av det så beror det på dens egen inre rädsla, dens egen brist på självkänsla och / eller Jantelagsmentalitet, tror jag.

En härlig insikt, så naturlig men ändå inte helt självklar!!!

Se även "Att vara stark" på min sida om "Andras tanker och reflektioner"! 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 41.5 ms, (incl. log: 33.0 ms) ||