Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht
Rubrik

   Se hellre det positiva alternativet: Vikingalagen ...

Jantelagen - lite av den "Svenska grundlagen ..."
  1) Du skall inte tro att du är något.
  2) Du skall inte tro att du är lika god som vi.
  3) Du skall inte tro att du är klokare än vi.
  4) Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
  5) Du skall inte tro att du vet mera än vi.
  6) Du skall inte tro att du är förmer än vi.
  7) Du skall inte tro att du duger till något.
  9) Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
10) Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Avundssjukans och Missunnsamhetens tio budord.

Ur "En flykting korsar sitt spår" av den norske
författaren Aksel Sandemose (1899-1965)

 
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 252 av personer² & 1738 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 3 av personer² & 89 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 2 personer², 14 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.5/person², 6.4/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 89 personer², 130 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 2.8/person², 13.4/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 8 av personer² & 58 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.0 personer² & 4.3 robotar²
- Robotar utgör 87.3% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 25.8 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 10.6 (ms), inclusive Includetime: 1.2 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Webpage: server time: 52.1 ms, (incl. log: 39.1 ms) || Regn gör världen vacker!