Bosse´s Living-Space Logo
"Var inte rädd för döden.         
Var rädd för det olevda livet!"
Bertolt Brecht
Rubrik

"Vikingalagen
+ Tillvarons största gåva är jag själv.
+ Alla människor kan lära sig något av mig.
+ Mina tankar är mer komplicerade än alla datamaskiner.
+ Mina känslor är lika viktiga som andra människors känslor.
+ Det jag säger är värt att lyssna på.
+ Det jag gör är värt att uppmärksammas.
+ Jag respekterar mig själv och finner att andra gör det också.
+ Jag skrattar åt mig själv med ömhet och värme.
+ Jag har full rätt att må bra på alla sätt.
+ Jag är unik, det finns bara en som jag."

av Lars-Eric Uneståhl
Se även Skandinavisk Ledarhögskolas sida med länk till L-E Uneståhl

   Detta är det positiva alternativet till Jantelagen ...

 
Visa BesöksStatistik:
BesöksStatistik

Loggat av: PhpTrackIT 0.9.3.8beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)

Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 138 av personer² & 2480 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 4 av personer² & 170 av robotar²

- Unika besökare¹ senaste 24hr: 3 personer², 16 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 10.6/robot²

- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 104 personer², 173 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.3/person², 14.3/robot²

- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 5 av personer² & 83 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 3.5 personer² & 5.8 robotar²
- Robotar utgör 94.7% av besöken senaste 30 dygnen

- Max webbsidor/24hr: 133 av personer, 2016-04-12
- Max unika besökare/24hr: 16 personer, 2016-10-03
- Max webbsidor/30dygn: 498 av personer, 2016-05-04
- Max unika besökare/30dygn: 216 personer, 2016-05-03
  Max statistik loggad sedan: 2016-03-31

- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 88.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 18.3 (ms), inclusive Includetime: 3.9 (ms)

¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.

 
Regn gör världen vacker!
Webpage: server time: 121 ms, (incl. log: 109 ms) ||